Døvblevne

Døvblevne

Når man har svært ved at føre en samtale selv på tomandshånd

Døvblevne betegner den gruppe af personer, der har mistet så stor en del af deres hørelse, at et høreapparat ikke er tilstrækkeligt for at kunne kommunikere. Kun ganske få er totalt døvblevne. De fleste døvblevne har en lille hørerest, som giver en smule lydopfattelse, men ikke nok til, at man kan opfange og forstå ord.

Hurtig og effektiv indsats

At miste sin hørelse i svær grad er en meget alvorlig situation, hvor en hurtigt og effektiv indsats er hårdt påkrævet. Ellers er der stor risiko for, at den døvblevne kommer til at leve i en tilstand af isolation i forhold til sit tidligere liv.

Den døvblevne fødes som hørende eller med nedsat hørelse

Senere i livet mister man hørelsen, det kan være på grund af sygdom, en ulykke, en støjskade eller arvelige anlæg.

Forskellen på en døv og en døvbleven

Døve - som også kaldes døvfødte - er mennesker, der er født med deres høretab, og de har døves identitet og kultur. Deres modersmål er tegnsprog, og dansk er deres første fremmesprog.

Døvblevne har hørendes identitet og kultur. De er hørende mennesker - uden hørelse. Døvblevne er opvokset med dansk som modersmål og ønsker at fortsætte sådan.

Talesproget er fortsat i behold hos den døvblevne, men man skal have hjælp til at forstå, hvad andre siger til én. Det kan ske via en tolk, som enten med et skrivetolkeanlæg eller ved tegn med hænderne kan synliggøre, hvad der bliver sagt. Dette kaldes at visualisere talen.

Tegnstøttet kommunikation er en visuel støtte til dansk talesprog.

Det er vigtigt at fremhæve forskellen mellem døves tegnsprog og tegnstøttet kommunikation:

  • Tegnsprog er et selvstændigt sprog med egen grammatik - som for eksempel engelsk sammenlignet med dansk
  • Tegnstøttet kommunikation støtter det danske sprog, man har lært, mens man kunne høre 

Får du pludselig et stort høretab

Så skal du henvende dig til din ørelæge eller på din lokale høreklinik for at få undersøgt høretabet nærmere. Er dit høretab ikke forbigående, men varigt, kan du henvende dig på et kommunikationscenter. Kommunikationscentret er forpligtet til at give dig og dine pårørende de fornødne kurser, der kan sætte dig i stand til fortsat at kommunikere med din omverden. Find det nærmeste kommunikationscenter her.

Når en person mister hørelsen, er det først og fremmest familien, der får problemer med kommunikationen. Derfor skal hele familien have tilbudt undervisning i alternativ kommunikation. Kommunen er forpligtet til at tilbyde kompenserende specialundervisning, hvilket udføres af kommunikationscentre, som kan udbyde kurser i tegnstøttet kommunikation.

Se også artiklen Sudden Deafness

Muligheder

Der er gode muligheder for at leve et almindeligt liv som døvbleven. Du har måske oplevet, at det er meget tungt og anstrengende at være sammen med andre mennesker, men sådan behøver det ikke være. 

Læs mere om, hvilke muligheder der er:

Cochlear Implant
Tegnstøttet kommunikation
Tolkeformer
Hjælpemidler

Døvblevne- og tolkebrugerudvalget
Døvblevneklubber
Vuxendövas Nordiska Råd
Se også artikel om VDNR-seminar i Danmark maj 2016 (engelsk)
Links til tegn

Folder om døvblevne

Høreforeningen har udgivet en folder om døvblevne. Du kan downloade folderen her.
Ønsker du trykte eksemplarer af folderen, kan du få dem tilsendt ved at sende en mail herom til materialer@hoereforeningen.dk

 

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI