Organisation

Klubber

Høreforeningen har en række klubber, der henvender sig specielt til døvblevne og mennesker med svær hørenedsættelse. Klubberne afholder forskellige sociale aktiviteter, og nogle klubber øver TSK (Tegnstøttet Kommunikation).

Se klubbernes arrangementer i aktivitetskalenderen

 

Aarhus Døvblevne Klub
En TSK-klub (tegnstøttet kommunikation) med socialt samvær i fokus. Formand: Bent Jensen, Sonnesgade 14, st. lejl. 15, 8000Århus C, tlf: 28 43 45 84, e-mail: aarhus-doevblevne-klub@hoereforeningen.dk

MHS-Klubben i gl. Ribe Amt
En klub for døvblevne og mennesker med svær hørenedsættelse. Vi bruger mund-hånd-systemet (MHS), tegnstøttet kommunikation (TSK) og skrivetolkning. Kontakt: Mette Bang Jeppesen, Dalgårdsvej 170, 6600 Vejen, SMS 29 68 07 09 – Fax: 75 36 22 05, e-mail: mette@bangjeppesen.dk

Klub Hellerupperne
Klubbens formål er at samle døvblevne og mennesker med svær hørenedsættelse samt pårørende i alle aldre til samvær med ligestillede. Har du lyst til at indgå i det sociale samvær, er du velkommen i vor klub. Et minimum af kendskab til tegnstøttet kommunikation (TSK) er påkrævet. Formand: Peter Lundh, Blidahlund 1, st. th, 2920 Charlottenlund, e-mail: peter_lundh@webspeed.dk

Torsdagsklubben (København)
Vi er en klub for døvblevne og mennesker med svær hørenedsættelse. Det er nødvendigt at anvende TSK eller MHS. Der anvendes også skrivetolk efter behov. Kontaktperson: Erica Eriksen, e-mail: lyaerica@hotmail.com, mobil nr.: 51804265 (helst SMS).

Beethoven (Hillerød)
En klub for brugere af TSK (tegnstøttet kommunikation). Kontaktperson: Niels Garboe, tlf. 27 35 75 10, e-mail: niels@garboe.eu

 

 

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau