Høreproblemer

Høreproblemer

Høreproblemer, hørenedsættelse, lydproblemer eller hørehandicap? Uanset, hvad vi kalder det, er antallet af mennesker, der ikke kan udnytte deres høresans fuldt ud, voldsomt stort.

Hver 6. dansker over 18 år har problemer med hørelsen

Alligevel er mennesker med hørenedsættelse og døvblevne ofte en overset gruppe, da deres handicap er usynligt. At have dårlig hørelse er et kommunikationshandicap, der kan føre til social isolation.

  • Mindst 800.000 danskere har problemer med hørelsen. De fleste af disse har god støtte af tekst på TV og anden visuel information.
  • Ca. 300.000 har et høreapparat og har brug for teleslynger og andre hjælpemidler.
  • Ca. 50.000 har et svært høretab - og har bl.a. problemer med deres hørehandicap i forhold til at holde fast på et job.
  • Ca. 8.000 er døvblevne eller har næsten ingen hørelse tilbage og har brug for tolkeservice. Heraf er ca. 800 personer på arbejdsmarkedet.
  • Hver 10. i arbejde har høreproblemer.

Hvad er et høretab? Se interview med overlæge Jesper Hvass Schmidt:


Konsekvenser af ubehandlede høretab

De mildere konsekvenser af ubehandlede høretab kan være en stigende frustration og irritabilitet, en tendens til at trække sig fra større forsamlinger og dermed opleve ensomhed, isolation og nedsat livskvalitet

Nogle studier tyder desuden på, at der er en sammenhæng mellem hørenedsættelse og demens, men der eksisterer endnu ikke dokumentation for en ren årsagssammenhæng. Det er heller ikke påvist, at afhjælpning af hørenedsættelse, fx med høreapparater, modvirker demens. Men høreapparater medfører stimulation af hjernen, reducerer den kognitive belastning i forbindelse med bearbejdning af lyd samt øger det sociale engagement.

Ubehandlede høretab giver også større risiko for depressioner og angstlidelser og en større risiko for tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Derfor er det vigtigt, at samfundet hjælper mennesker med høreproblemer, og at man selv søger ørelæge, så snart man oplever at have problemer med hørelsen.

Læs mere om dårlig hørelse


Risici ved ubehandlet høretab  - Se interview med overlæge Jesper Hvass Schmidt:

 

 

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI