Tolkeformer

Tegnstøttet kommunikation

Når hørelsen er så nedsat, at en samtale på to-mandshånd er meget besværet eller af og til umulig, så er øjnene en nødvendig hjælp til at opfange kommunikation. Får man tillært sig en visuel kommunikationsform, bliver kommunikationen med andre, som kan samme kommunikationsform, helt ubesværet.

Tegnstøttet kommunikation er ikke det samme som døves tegnsprog. Når man bruger tegnstøttet kommunikation, ændrer man ikke på sit talesprog. Tegnene tilpasses det danske sprog.
Tegnsprog er derimod et selvstændigt sprog med egen grammatik og med en anderledes måde at opbygge sætninger på, end man gør på dansk.

Mange kender ikke tegnstøttet kommunikation og har kun set tegnsprog på tv i "Nyheder på Tegnsprog". På tegnsprog anvender man en meget kraftig mimik - det gør man ikke med tegnstøttet kommunikation.

Gratis undervisning

Man kan få gratis undervisning i tegnstøttet kommunikation på sit kommunikationscenter, når man har kraftig nedsat hørelse. Undervisningen er også gratis for pårørende. Pårørende kan bl.a. være ægtefælle, børn, svigerbørn, forældre, svigerforældre, venner og kolleger. Med andre ord de mennesker i omgangskredsen, som man gerne vil bevare en god kommunikation med.

Tegnstøttet kommunikation er for de fleste sjovt og spændende at lære. Men man skal indstille sig på, det kræver en del undervisning, samt at man er indstillet på selv at øve sig i at bruge det.

Brug selv tegn

Hvis det skal lykkes at få kommunikationen hjemme til at fungere med tegnstøttet kommunikation, er det allervigtigste, at du med hørenedsættelse selv bruger tegn, når du taler med andre. Det skaber en naturlig balance imellem dig og den, du kommunikerer med. Du vil altid hurtigere tilegne dig et større tegnforråd, som de pårørende så kan lære.

Online TSK-Undervisningsmateriale

Høreforeningen har overtaget undervisningsmaterialet i TSK (tegnstøttet kommunikation) fra Tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen. Materialet, som er et online selvstudium, var kendt som hjemmesiden sign-e.nu.

til materialet her

Links

Som nævnt er tegnstøttet kommunikation ikke det samme som de døves tegnsprog. Alligevel kan brugere af tegnstøttet kommunikation have glæde af at orientere sig i de formelle tegnsprogstegn: 

Ordbog over Dansk Tegnsprog

Se også denne infofolder, der fortæller, hvordan Ordbog over Dansk Tegnsprog kan bruges.

Materialecentret i Aalborg har udviklet en app med tegnsprog, der hedder TegnApp. Se følgende links:
App Store
Google Play 

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI