Hjælp til dig

Pensionister

Høreforeningen har mange tilbud til dig, der er pensionist og medlem af foreningen.

Hvad enten du ønsker at deltage aktivt i foreningens arbejde, har lyst til at være en del af et fællesskab, hvor det er helt ok at sige 'hva?' eller du blot har brug for at finde information om et givent emne, så er Høreforeningen noget for dig.

Lokalafdeling

Lokalafdelinger

En mulighed for at mødes med ligestillede er at deltage i arrangementerne i vores lokalafdelinger. Du kan også blive aktiv frivillig, fx ved at komme ind i din lokalafdelings bestyrelse. Høreforeningens lokalafdelinger gør en kæmpe indsats og arrangerer aktiviteter, der spænder bredt, fra politisk arbejde for en bedre høreomsorg over faglige arrangementer og vejledningsaftner for borgere med høreproblemer til julehygge for medlemmerne. Der er altid plads til flere frivillige ildsjæle. Se vores lokalafdelinger her:

Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Syddanmark
Region Sjælland
Region Hovedstaden


Brug for skrivetolkning?

Tolkning i form af skrivetolk har været muligt en del år, men først i 2010 blev det en lovsikret ret at få tolk til aktiviteter, der er nødvendige for at deltage i samfundslivet samt ved sociale aktiviteter. Læs om skrivetolkning og Høreforeningens Tolkeformidling.

 

Husk du som pensionist har mulighed for særlige tilskud

Det er i visse tilfælde muligt at få helbredstillæg til høreapparater. Helbredstillægget dækker op til 85 procent af egenbetalingen. Helbredstillægget kan ydes til pensionister og førtidspensionister i ordningen før 2003. Pensionister, der er i en særlig vanskelig situation, har desuden mulighed for at søge om personligt tillæg til at dække den resterende egenbetaling. Det er en betingelse for at modtage helbredstillæg, at pensionistens samlede likvide formue ikke overstiger et bestemt beløb. Helbredstillægget udbetales afhængigt af pensionistens personlige tillægsprocent.

Læs skrivelsen om helbredstillæg til høreapparater fra Social- og Integrationsministeriet.

Læs mere om helbredstillæg.

 

Høreforeningen tilbyder bisidderservice

Høreforeningen tilbyder alle medlemmer bisidderstøtte fra en neutral person, hvis man er kommet i en situation, der kan være svær at overskue, når vigtige spørgsmål skal afklares med fx offentlige myndigheder, banken eller sundhedsvæsnet. Læs mere om bisidderservicen

Læs også

Læs også Guide til hverdagen, hvor du blandt andet kan få gode råd til at leve godt med en hørenedsættelse.

 

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI