Bidrag

Støt Høreforeningens arbejde

Når du støtter Høreforeningen, er du med til at sikre foreningens vigtige arbejde for mennesker med høreproblemer.

Donér et beløb via netbetaling

100,00 kr.

250,00 kr.

500,00 kr.

I hele kroner.

Indtast dit CPR-nummer, hvis du ønsker, at vi indberetter din donation til SKAT, så du kan få fradrag for dit bidrag.

 

Husk du kan få skattefradrag på dit bidrag

Beløb op til 18.300 kr. (tallet er fra 2024) er fuldt fradragsberettigede, da Høreforeningen er godkendt af skattemyndighederne til at modtage gaver i henhold til Ligningslovens § 8 A. Fradragets værdi er ca. 26 %, så hvis du giver 100 kr., sparer du ca. 26 kr. i skat.

Medlemskab af foreninger er ikke fradragsberettiget. Derfor indgår et medlemskab af Høreforeningen ikke i det samlede gavebeløb.

Helt afhængig af økonomisk støtte

Som forening er vi afhængige af at modtage private bidrag, og ethvert bidrag - stort som lille - er en stor hjælp for foreningens arbejde.

Private bidrag er af stor betydning for Høreforeningen. Vi modtager i begrænset omfang offentlige midler, som tips og lotto midler, og - i mindre omfang - statsstøtte til vore kursusaktiviteter.

Du kan støtte Høreforeningen på mange måder. Fx i form af gaver, gavebreve eller ved at betænke foreningen i dit testamente.

Medlemskab

Du kan også støtte foreningens arbejde gennem et medlemskab. Et enkeltmedlemskab i Høreforeningen koster 325 kr. om året. Et familiemedlemskab koster 460 kr. om året.

Medlemmernes kontingenter går blandt andet til aktiviteter for medlemmerne i vores mange lokale afdelinger.

Læs mere om medlemskab af Høreforeningen

Virksomhedsmedlemskab

Virksomheder og organisationer kan tegne et virksomhedsmedlemskab i Høreforeningen. Ud over at støtte foreningens arbejde, opnår I en række fordele. Læs mere om virksomhedsmedlemskab.

Fremtiden stiller store krav til Høreforeningen

I fremtiden vil der være flere mennesker med høreproblemer og tinnitus - og derfor mere brug for Høreforeningens arbejde.

Det skyldes dels, at vi lever længere, og flere derfor vil få det, der hedder aldersbetinget høretab, og dels at et stigende antal unge mennesker fremover vil få problemer med hørelsen - ikke mindst med tinnitus.

Samtidig oplever vi i Høreforeningen en markant ændring i forhold til at erkende et høretab - og vælge at gøre noget ved det!

Det betyder, at flere får brug for information og vejledning fra Høreforeningen. Desuden bliver foreningens politiske arbejde relevant og vedkommende for endnu flere mennesker. 

Vores store opgave er at sikre en ordentlig og tilstrækkelig behandling af høreproblemer, som allerede i dag ikke er optimal.

 

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI