CI og BAHS

Cochlear implant

Cochlear Implant er et avanceret høreapparat, der giver mennesker med svær hørenedsættelse og døve mulighed for at opfatte lyd.

I daglig tale kaldes Cochlear Implant blot for CI. Et CI består af en udvendig og en indvendig del.

Den udvendige del omfatter:

 • En mikrofon
 • En lille computer (taleprocessor)
 • En sender.

Når lyd opfanges af mikrofonen omdannes det af taleprocessoren til digitale signaler, der overføres til senderen. Via senderen videreføres lyden til den indvendige (indopererede) del.

Den indvendige del består af:

 • En modtager, som lægges under huden bag øret
 • En elektrode, som er indopereret i øresneglen.

Via elektroden i sneglen sendes impulser til hørenerven, som i hjernens hørecenter fortolkes som lyd.

Senderen placeres bag øret ud for det sted, hvor modtageren er lagt ind under huden. Sender og modtager er forbundet ved hjælp af en lille magnet, og signalerne sendes trådløst gennem huden.  

CI-forløbet

Et CI-forløb består almindeligvis af:

 1. Information om CI
 2. Forundersøgelse
 3. Operation
 4. Tilslutning og tilpasning af CI
 5. Pædagogisk opfølgning - genoptræning

Man kan afbryde forløbet når som helst.

Vejledning til erhvervsaktive, der skal have CI

Høreforeningen har udarbejdet en vejledning til erhvervsaktive personer, der skal have CI.

Læs vejledningen

Forventninger til CI

Mange, der skal CI-opereres, har høje forventninger til resultatet. Man risikerer dog at blive skuffet, hvis resultatet ikke bliver så godt som ventet, eller hvis der går lang tid, før resultatet bliver godt. Men det modsatte sker også - at CI-opererede bliver positivt overraskede over resultatet, fordi det bliver bedre, end de havde forventet.

Under samtalerne forud for operationen bliver man grundigt orienteret om, at effekten af CI kan variere meget, ligesom man bliver orienteret om de faktorer, der kan spille ind på effekten. Det er godt at bruge god tid under forberedelserne og sørge for tolkning under hele forløbet, så man er sikker på at få de rigtige informationer.

Hvem kan få CI?

Målgruppen for CI er personer med svær hørenedsættelse, hvor udbyttet af almindelige høreapparater er begrænset. Det kan være børn, unge og voksne, der har mistet hørelsen (døvblevne), døvfødte børn eller børn, der har mistet hørelsen, inden sprogtilegnelsen er helt på plads.

For at komme i betragtning til CI skal man kunne tåle narkose. Man skal desuden være indstillet på selv at arbejde aktivt med genoptræning af den ny hørelse.

CI-operationer for voksne foregår i Odense, Aarhus og på Rigshospitalet

Særligt for børn

Det anbefales, at børn bliver implanteret så tidligt som muligt. Fra barnet er seks år, falder chancen for et godt udbytte. Det skyldes, at hjernens hørecenter efter seksårsalderen gradvist bliver udnyttet til noget andet. Men også efter seksårsalderen kan man få et godt udbytte at CI.

CI-operationer for børn foregår i Aarhus og på Rigshospitalet

Fakta om CI

 • Det anslås (2020-tal), at der er godt 2000 voksne CI-opererede i Danmark (kilde: Ugeskrift for læger 2020).
 • Tallet for børn ligger på ca. 950 (kilde: Foreningen Decibel - Børn og unge med høretab)
 • Ifølge denne artikel i Ugeskrift for Læger fra november 2020 er antallet af voksne, der får CI for lavt i forhold til behovet. Det anslås, at ca. 13.000 danskere, der har fået hørenedsættelse i voksenalderen er kandidater til at få CI.
 • Det er muligt at få CI på begge ører. Operation sker efter lægelig vurdering.
 • CI-operationer foregår i Odense (kun voksne), Aarhus og på Rigshospitalet

 

Folder om CI

Høreforeningen har udgivet en folder om Cochlear Implant. Du kan downloade folderen her.
Ønsker du trykte eksemplarer af folderen, kan du få dem tilsendt ved at sende en mail til materialer@hoereforeningen.dk

Pjecer om CI fra Region Hovedstaden

Cochlear Implant til voksne
Den første tid med Cochlear Implant
Vaccination i forbindelse med Cochlear Implant

Mit CI-forløb

Mit CI-forløb er en app, der giver dig grundig information om Cochlear Implant, både før, under og efter operationen. I appen finder du også en række tekstede videoer med CI-brugere og pårørende. Appen er udviklet til borgere i Region Syddanmark i samarbejde med Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi i Odense. Mange af informationerne er dog alment gældende.

Mit CI-forløb ligger som en del af appen "Mit forløb i Region Syddanmark". Appen fås desværre kun til iPhones og iPads. 

Sammenligningsskema

Hjemmesiden cochlearimplanthelp.com har lavet et skema, der sammenligner forskellige CI. Bemærk at skemaet er på engelsk. Du finder det her.

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI