Om os

Samarbejde

Høreforeningen er repræsenteret i mange sammenhænge inden for den danske høre- og handicapverden: I handicapråd, bestyrelser til kommunikationscentre og i de lokale afdelinger af Danske Handicaporganisationer (DH).

Desuden deltager Høreforeningen i følgende centrale sammenhænge:

 • Danske Handicaporganisationers (DH) repræsentantskab
 • Følgegruppen for Teknisk Audiologisk Laboratorium (TAL)
 • CFD (tidligere Center for Døve) - bestyrelse
 • Castberggårds repræsentantskab
 • Bestyrelsen for Castberggårds Feriecenter
 • Center for Høretab
 • Fagligt råd for Døvblindhed, Syns- og Hørehandicap
 • Pengeinstitutternes Handicap-kontaktudvalg
 • DSB Handicappanel
 • Brugerpanel vedrørende Metrocityringen
 • DR's brugerråd vedrørende tilgængelighed
 • Tolkerådet
 • Følgegruppe for Ordbog over Dansk Tegnsprog
 • Det regionale kontaktforum på handicapområdet (Region Midjylland)


Internationalt

Høreforeningen er repræsenteret i en række udenlandske sammenhænge:

 • Nordisk Høreskadedes Samarbejdskomité (NHS)
 • European Federation of Hard of Hearing People (EFHOH) www.efhoh.org
  Europæisk organisation for mennesker med høreproblemer
 • International Federation of Hard of Hearing People (IFHOH) www.ifhoh.org
  International organisation for mennesker med høreproblemer
 • Nordisk Audiologisk Selskab (NAS) www.nas.dk
  Samarbejde mellem de nordiske landes faggrupper inden for høreområdet samt de nordiske organisationer for personer med hørenedsættelse. Samarbejdet har til formål at fremme høreomsorgen samt den audiologiske udvikling og forskning i Norden
 • European Association of Cochlear Implant Users www.eurociu.org
  Europæisk sammenslutning af Cochlear Implant brugere
 • Vuxendövas Nordiska Råd vdnr.org
 • CIICA - Cochlear Implant International Community of Action ciicanet.org

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI