Lovgivning

Lovgivning

 

Sundhedsloven

Høreapparatbehandling hører under Sundhedsloven og regionerne har myndighedsansvaret for både den offentlige høreapparatbehandling og den private, hvortil der gives offentligt tilskud.

Se Bekendtgørelse om høreapparatbehandling.

Læs mere om høreapparater.


Socialloven

Alle danskere er omfattet af den sociale lovgivning, men for mennesker med hørenedsættelse og deres familier er der nogle særligt relevante emner og paragraffer.

Når en familie har fået et handicappet barn, er kommunen forpligtet til at være opsøgende. Det vil sige, at familien ikke selv skal henvende sig, men automatisk skal modtage rådgivningstilbud fra kommunen. Denne rådgivning skal etableres så tidligt som muligt.

Men også i forhold til voksne er kommunen forpligtet til yde kvalificeret rådgivning om mulighederne for rådgivning, vejledning og bistand. Ikke alene inden for socialområdet, men også inden for andre forvaltningsområder som fx undervisning, boliger og arbejdsmarkedsområdet.

Når man ser på Lov om social service kan det være godt at skelne mellem:

Læs også

Bevilling af hjælpemidler
Rettigheder i forhold til arbejdslivet
Lov om tolkning til personer med hørehandicap.
§56 aftale - Lov om sygedagpenge

Lovguider

Den Uvildige Konsulent ordning på Handicapområdet (DUKH) har udgivet en række lovguider, der giver en kortfattet introduktion til en række områder. På DUKH's hjemmeside kan du finde lovguider om følgende områder:

 • Borgerstyret personlige assistance
 • Merudgifter til voksne
 • Barn til voksen
 • Hjælpemidler og forbrugsgoder
 • Specialundervisning
 • Støtte til bil
 • Tabt arbejdsfortjeneste
 • Sygedagpenge
 • Merudgifter til børn
 • Fleksjob
 • Støtte til bolig
 • Arbejdsevnemetode

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI