Frivillige

Praktisk

Regnskabsmateriale

Her kan du downloade materiale i forbindelse med regnskabsføring i din lokalafdeling.

Vejledning til regnskabsprogram 
God regnskabsskik

Rejseafregning / udgiftsbilag (også til andre udlæg fx forplejning)
Kontoplan
Honoraraftale

 

Regnskab 2024
Regnskabsprogram pc 2024
Regnskabs papir 3 sider 2024

Regnskab 2023
Regnskabsprogram pc 2023
Regnskab papir 3 sider 2023

Indsend rejseafregning

Rejseafregninger kan sendes via almindelig mail til bogholderi@hoereforeningen.dk

Ønsker du at sende rejseafregningen til os via sikker mail, kan du benytte dette link. Sikker mail kan med fordel benyttes, hvis du indsender en rejseafregning, hvor dit cpr-nr. er på (ved udbetaling af km penge). 

Rejseafregning ungeguider og høreguider

Rejseafregning ungeguider og høreguider


Regionsmøder

Retningslinjer for refundering af udgifter til regionsmøder

Refusionsskema


Bestil labels/medlemsliste

Klik her for at bestille labels og/eller medlemslister.


Indmeldelsesblanket

Kan printes og gives til potentielle medlemmer.

Hent blanket


Aktivitetsskema

Her kan du hente det skema du skal bruge, når din lokalafdeling sender aktiviteter ind, der skal optages i medlemsbladet og på hjemmesiden.

Hent aktivitetsskema
Retningslinjer for indsendelse af aktiviteter
Sådan gemmer og sender du aktivitetsskemaet

Medlemsbladets udgivelsesplan


Årsmøder

Årsmøder skal indkaldes med et varsel på mindst 4 uger. Dette skal gøres ved opslag i foreningens blad og på hjemmesiden. Derudover kan man vælge også at indkalde ved skriftlig meddelelse til samtlige af afdelingens medlemmer. For at annoncere et årsmøde rettidigt i bladet, skal et aktivitetsskema med oplysninger om årsmødet sendes tidsnok til, at det kan bringes i et blad, der udkommer minimum 4 uger før årsmødet. Årsmødet bringes automatisk også i februarbladet, det er nok at indsende ét skema. Bemærk også, at du er velkommen til at indsende skemaet, så snart det er klart, vi gemmer det og sørger for, at det bringes i det relevante blad. Skemaet sendes til aktivitet@hoereforeningen.dk  
Årsmøder skal være afholdt inden udgangen af februar måned. Hent aktivitetsskema.

Årsmødepakke

Høreforeningen har udarbejdet en årsmødepakke med informationer og hjælp til at skabe rammerne om et godt årsmøde. Pakken er et nyttigt redskab til afvikling af årsmøder.

Klik her for at hente Årsmødepakken (pdf-fil)

Indberetningsskema for lokalafdelinger

Skemaet er til indberetning af lokalafdelingens bestyrelse og tillidsposter. Skemaet er også kendt som "det grønne skema".

Hent indberetningsskema 


Vedtægter

Se vedtægter for Høreforeningen her.


Lokalafdelingens/udvalgets e-mail

Information om Høreforeningens e-mail-system


Designguide og logo

Høreforeningens designguide

Logo-filer

 

Værktøjskasse til udvalgsarbejdet

Værktøjskassen er et redskab til Høreforeningens interne udvalg, fx ift. at udarbejde handleplan og afholde aktiviteter.

Hent værktøjskassen her.

 

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI