Viden om

Rehabilitering

Hvad skal der til, for at en person med høreproblemer – barn, ung, voksen, ældre – kan få de samme muligheder for undervisning, uddannelse, arbejdsliv og socialt liv som mennesker med normal hørelse?

For alle med høreproblemer er erkendelsesfasen vigtig.

  • Forældrene til et barn med hørenedsættelse har behov for faglig støtte til at få viden om høretabets omfang og konsekvenser, undervisning i dagligdagen med et barn med høretab, rådgivning ved valg af daginstitution, skole, fritidsaktiviteter m.m.
  • Den unge med høretab har brug for støtte til at finde sin identitet i en hørende verden, til at finde den rigtige uddannelse, der tilgodeser hørenedsættelsen, til at finde sin plads på arbejdsmarkedet m.m.
  • Den voksne skal erkende de begrænsninger, som følger af et høretab, og finde måder at kompensere dem på.
  • Den ældre skal finde ud af, hvordan et høretab skal tackles på lige fod med de andre skavanker, som følger med aldringen.

Fælles for alle grupper er behovet for faglig støtte inden for følgende områder:

  • Lægelig udredning af høretabet – diagnose, omfang, skelneevne, støjfølsomhed, tinnitus, behandlingsmuligheder og prognose.
  • Tekniske løsningsmuligheder – høreapparat, hjælpemidler, indretning af hjem og evt. arbejdsplads
  • Pædagogisk støtte – undervisning i brug af høreapparat og andre tekniske hjælpemidler, kompenserende specialundervisning fx høretaktik, mundaflæsning, talekorrektion, tegnstøttet kommunikation m.m.
  • Psykologisk støtte – til at bearbejde de nye livsvilkår, så der opnås en realistisk opfattelse af begrænsninger og muligheder
  • Social specialrådgivning – til at rådgive og vejlede om de muligheder for støtte, der findes i lovgivningen inden for uddannelse, beskæftigelse og socialt liv
  • Information og støtte til pårørende

Der er som nævnt tale om faglig støtte, hvilket naturligt fører til krav om formel hørefaglig viden hos mange forskellige faggrupper. Den kommunikationsmæssige udfordring kræver engagement, viden og erfaring hos fagfolkene, ligesom løbende efteruddannelse er påkrævet.

For døvblevne, CI-opererede, tinnitusramte, og meniéreramte vil der desuden være særlige forhold, der skal medtages i et rehabiliteringsforløb.

Et positivt resultat af en rehabiliteringsindsats forudsætter et godt samarbejde mellem fagfolk, borger og pårørende.

Samværet med ligestillede er også et vigtigt element i bearbejdningen af de nye betingelser for livsudfoldelse. Fællesskabet i en handicaporganisation, hvor alle kan føle sig ligeværdige og bidrage med egne erfaringer, er et væsentligt supplement til den faglige rehabiliteringsindsats.


Værktøjskasse fra Ida Institute

IDA Institute har udviklet en række værktøjer, der kan hjælpe mennesker med høretab og øresygdomme, som fx tinnitus til at få sat ord på de udfordringer, de oplever, og hvordan de håndterer dem.

Vi anbefaler, at du på forhånd aftaler med din hørekonsulent om værktøjerne kan indgå som et redskab i dialogen med hørekonsulenten.

Se værktøjerne her

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI