Høreklinikker

Ventetider

mitsygehusvalg.dk kan du finde en oversigt over de aktuelle ventetider på forundersøgelse på de offentlige høreklinikker.

Herunder har vi hentet tallene fra mitsygehusvalg.dk. Der vil blive lagt nye tal ind her på siden ca. en gang om måneden. Bemærk dog, at der kan gå lang tid imellem, at klinikkerne indrapporterer (se datoerne i parenteserne), og at det er frivilligt for dem at indrapportere.

Ventetid oktober 2020

Aalborg: 32 uger (kompliceret høretab, Aalborg Universitetshospital), derudover 5 uger (ukompliceret høretab, Hobro Lokalklinik), 3 uger (ukompliceret høretab,Thisted Lokalklinik), 11 uger (ukompliceret høretab, Hjørring lokalklinik)  (Opdateret 25/09-20)

Aarhus: 86 uger (kompliceret høretab, Aarhus Universitetshospital) , derudover: 61 uger (Aarhus Lokalklinik), 40 uger (Randers Lokalklinik), 38 uger (Horsens Lokalklinik) (sidst opdateret 04/09-20)

Holstebro: 35 uger (sidst opdateret 24/08-20)

Viborg: 44 uger (sidst opdateret 24/08-20)

Odense: 26 uger (sidst opdateret 28/09-20)

Vejle: 24 uger (sidst opdateret 28/09-20)

Esbjerg: 10 uger (sidst opdateret 04/09-20)

Sønderborg: 7 uger (sidst opdateret 28/09-20)

Slagelse: 60 uger (sidst opdateret 28/09-20)

Køge: 29 uger (sidst opdateret 22/09-20)

Nykøbing Falster: 102 uger (sidst opdateret 31/07-20)

Bispebjerg Hospital: 20 uger (sidst opdateret 01/10-20)

Hillerød: 42 uger (sidst opdateret 10/09-20)
Bornholm: 26 uger (sidst opdateret 08/06-20) Bemærk, at klinikken på Bornholm kun kan benyttes af borgere fra Bornholms Regionskommune.

Ventetiderne er opgivet i hele uger og er sygehusenes egne skønsmæssige vurderinger af, hvor lang tid den enkelte vil komme til at vente.

Opgiv ikke på forhånd

Oplysningerne om de lange ventelister må ikke afholde dig fra at få gjort noget ved dit høreproblem.

Sundhedsstyrelsen opfordrer patienter og pårørende til altid at henvende sig til en sundhedsfaglig person for at få hjælp til fortolkningen af ventetidsoplysningerne i en konkret situation. Det kan fx være egen læge, egen ørelæge, dit kommunikationscenter eller din specialkonsulent.

Husk også, at du har frit sygehusvalg og dermed kan bede din ørelæge om at sende henvisningen til den klinik, du ønsker. Det gælder også selvom høreklinikken ligger i en anden region. Vær dog opmærksom på, at det kan blive nødvendigt at tage turen til høreklinikken en del gange, fx for at få efterjusteret høreapparaterne. Vær også opmærksom på, at en høreklinik har ret til at afvise dig, hvis de vurderer, at de ikke har kapacitet til at behandle borgere uden for deres optageområde.

Sådan finder du selv oversigten på mitsygehusvalg.dk

Hvis du vil se de helt aktuelle ventetidstal, finder du dem således:

Gå ind på mitsygehusvalg.dk
Klik på > Søgning for sundhedsprofessionelle
På listen der fremkommer vælges Øre/næse/hals
Herefter vælges >Udlevering af høreapparat (audiologi)
Tryk herefter på Vis resultat

Find din høreklinik

Se kontaktinfo til de offentlige høreklinikker.

Se også artiklen: Forskelsbehandling af Jakobs ører

Jakob Milland har et høreapparat og et cochlear implantat. Der er en verden til forskel på ventetid, selv om han egentligt 'bare' hører dårligt på begge ører.

 

 

 

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau