Høreklinikker

Ventetider

mitsygehusvalg.dk kan du finde en oversigt over de aktuelle ventetider på forundersøgelse på de offentlige høreklinikker.

Herunder har vi hentet tallene fra mitsygehusvalg.dk. Der vil blive lagt nye tal ind her på siden ca. en gang om måneden. Bemærk dog, at der kan gå lang tid imellem, at klinikkerne indrapporterer (se datoerne i parenteserne).

Lokalklinikker behandler kun borgere med ukompliceret høretab.

Ventetid februar 2024:

Region Nordjylland

Aalborg: 79 uger (opdateret 25/01-2024)
Hobro (lokalklinik): 65 uger (opdateret 25/01-2024)
Thisted (lokalklinik): 40 uger (opdateret 25/01-2024)
Hjørring (lokalklinik): 80 uger (opdateret 25/01-2024)
Frederikshavn (lokalklinik): 80 uger (opdateret 25/01-2024)

Region Midtjylland

Aarhus: 48 uger (opdateret 01/02-2024)
Aarhus (lokalklinik): 46 uger (opdateret 01/02-2024)
Randers (lokalklinik): 47 uger (opdateret 01/02-2024)
Horsens (lokalklinik): 45 uger (opdateret 01/02-2024)
Holstebro: 44 uger (opdateret 05/02-2024)
Viborg: 52 uger (opdateret 05/02-2024)

Region Syddanmark

Odense: 20 uger (opdateret 31/01-2024)
Vejle: 34 uger (opdateret 01/02-2024)
Esbjerg: 19 uger (opdateret 25/01-2024)
Sønderborg: 11 uger (opdateret 29/01-2024)

Region Sjælland

Slagelse (lokalklinik): 52 uger (opdateret 11/01-2024)
Køge: 52 uger (opdateret 11/01-2024)
Nykøbing Falster (lokalklinik): 52 uger (opdateret 11/01-2024)

Region Hovedstaden

Bispebjerg: 26 uger (opdateret 30/11-2024)
Hillerød: 18 uger (opdateret 25/01-2024)
Bornholm: 6 uger (sidst opdateret oktober 2023) Bemærk, at klinikken på Bornholm kun kan benyttes af borgere fra Bornholms Regionskommune.

Ventetiderne er opgivet i hele uger og er sygehusenes egne skønsmæssige vurderinger af, hvor lang tid den enkelte vil komme til at vente.

Opgiv ikke på forhånd

Oplysningerne om de lange ventelister må ikke afholde dig fra at få gjort noget ved dit høreproblem.

Sundhedsstyrelsen opfordrer patienter og pårørende til altid at henvende sig til en sundhedsfaglig person for at få hjælp til fortolkningen af ventetidsoplysningerne i en konkret situation. Det kan fx være egen læge, egen ørelæge, dit kommunikationscenter eller din specialkonsulent.

Husk også, at du har frit sygehusvalg og dermed kan bede din ørelæge om at sende henvisningen til den klinik, du ønsker. Det gælder også selvom høreklinikken ligger i en anden region. Vær dog opmærksom på, at det kan blive nødvendigt at tage turen til høreklinikken en del gange, fx for at få efterjusteret høreapparaterne. Vær også opmærksom på, at en høreklinik har ret til at afvise dig, hvis de vurderer, at de ikke har kapacitet til at behandle borgere uden for deres optageområde.

Sådan finder du selv oversigten på mitsygehusvalg.dk

Hvis du vil se de helt aktuelle ventetidstal, finder du dem således:

Gå ind på mitsygehusvalg.dk
Klik på > Søgning for sundhedsprofessionelle
På listen der fremkommer vælges Øre/næse/hals
Herefter vælges > Udlevering af høreapparat - voksne (audiologi)
Tryk herefter på Næste

Find din høreklinik

Se kontaktinfo til de offentlige høreklinikker.

 

 

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI