Lydfølsomhed

Lydfølsomhed

Mange mennesker med hørenedsættelse lider også af lydfølsomhed.

Hvad er lydfølsomhed og hvordan opstår det?

Lydfølsomhed kaldes også hyperacusis og er defineret ved en nedsat tolerance overfor almindelige dagligdagslyde. Lydfølsomhed skyldes en forandring i hjernens centrale bearbejdning af lyd. Når hjernen bearbejder indkommende lyd, vurderer den lydens betydning på et ubevidst niveau og sender de lyde, der anses som værende vigtige, til den bevidste del af hjernen. De lyde der sendes til den bevidste del af hjernen, er de lyde, vi ender med at høre. Disse lyde kan være enten positive eller negative, hvoraf de negativt associerede lyde forårsager en aktivering af det limbiske system. En aktivering af det limbiske system kan medføre oplevelsen af irritation. 

Hvad er konsekvenserne af lydfølsomhed?

Når lyde opleves som meget generende, kan  det medføre en følelse af belastning i de dagligdags situationer man befinder sig i, særligt i store grupper og støjende omgivelser. Ydermere, og ligesom ved tinnitus, kan lydfølsomheden eksempelvis medføre koncentrationsbesvær, træthed og søvnbesvær.

Lydfølsomhed kan opstå, selvom man ikke har andre lyd- eller høreproblemer. Men hvis man har en hørenedsættelse, samtidigt med at man er lydfølsom, så påvirkes dynamikområdet. Dynamikområdet dækker området fra den akkurat hørbare lyd til den maksimale lyd, som man kan klare. Ved et samtidigt høretab mindskes dynamikområdet, således at der skal mere lyd til, før man kan opfatte den, samtidig med at der skal mindre lyd til, før man ikke kan holde den ud. Dette påvirker brugen af høreapparater, eftersom man ikke uden videre kan skrue op for høreapparaterne, uden at det giver problemer med lydfølsomhed. Det mindskede dynamikområde medfører, at svage lyde mistes, og stærke lyde ikke kan håndteres. 

Hvordan kan lydfølsomhed behandles?

Behandlingen vil normalt bestå af et undervisningsforløb i form af adfærds- og/eller lydterapi (lyttetræning). I undervisningen indgår samtaler og vejledning, hvor det primære fokus vil være på at blive bedre til at håndtere sin lydfølsomhed.

Undervisningen består ydermere af målopsætning og der arbejdes imod individuelt udarbejdede mål, afhængigt af ønsker og behov. Der kan ligeledes arbejdes på, hvordan man kan informere sine omgivelser, om hvordan man har det, og hvordan man kan abstrahere fra de generende lyde bedst muligt. Der arbejdes med lyttetræning, hvor man skal træne sig i at være i lyd. Lyttetræning er fokuseret lytning, hvor man bevidst lytter efter særlige lyde for herigennem at vænne sig til dem.

I nogle tilfælde, hvis et menneske har følt sig belastet af stress, bekymring eller angst over længere tid, så kan tærsklen for, hvad der opleves som ubehagelig lyd, forrykke sig. Tærsklen kan igen komme ned på sit normale leje, dels ved at der bliver sat ind i forhold til stress og angst, dels igennem lyttetræning.

Hvis man samtidigt med lydfølsomhed har nedsat hørelse, kan høreapparater være en stor hjælp. Høreapparaterne skal dog indstilles til de individuelle behov man har, således at der tages hensyn til lydfølsomheden. Lydforstærkningen skal derfor tilpasses, så lyde ikke bliver for kraftige.

Læs mere

Speciale om lydfølsomhed: Hyperakusis - mangfoldige oplevelser af samme fænomen?

 

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI