Døvblevne

Døvblevne- og tolkebrugerudvalget

Døvblevne- og tolkebrugerudvalget, som er et rådgivende organ for Høreforeningen, varetager døvblevnes og mennesker med svær hørenedsættelses interesser. Selvom vi primært har en rådgivende funktion, deltager vi også aktivt i samarbejdsprojekter, døvblevneklubber og TSK-øvegrupper.

Vort primære fokus er kommunikation. Det kan være TSK (tegnstøttet kommunikation), som er tale understøttet med tegn. Også brug af Mund-Hånd-Systemet (MHS) indgår i vort fokus. Formålet er at støtte høreapparat- eller cochlear implant-brugeren i vanskeligere situationer, som fx med personer, der taler utydeligt, i gruppesituationer eller på steder med baggrundsstøj. Kommunikation gennem elektroniske medier har også vor opmærksomhed. 

Aktiviteter

Døvblevne- og tolkebrugerudvalget kommer med forslag til aktiviteter fx landsdækkende stævner, opfølgningskurser for kontaktpersoner i TSK-øvegrupperne og meget mere. Forslagene bliver fremlagt Høreforeningens hovedbestyrelse med henblik på økonomisk støtte. Det kan også ske, at vi selv skaffer midler gennem ansøgninger til private eller offentlige fonde. Døvblevne- og tolkebrugerudvalget er også aktivt på tolkeområdet, hvor vi overvåger udviklingen. 

Klubber

Nogle af Høreforeningens klubber er også for døvblevne/mennesker med svær hørenedsættelse. Her sørger vi normalt for tolk til arrangementer med foredrag, men under en øveaften i fx TSK klarer vi os ofte uden tolk. Klik her for at komme til klub-siderne.

Kontakt os

Medlemmer af Høreforeningen er altid velkomne til at sende os en e-mail om ønsker og visioner. Vi besvarer gerne mails, men vi kan ikke på forhånd love resultater. Dog bliver tilsendte ønsker og visioner altid taget op i udvalgsmøderne.

Du kan skrive til os på: doevblevneudvalg@hoereforeningen.dk

Se medlemmerne af døvblevne- og tolkebrugerudvalget.

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI