Høreapparater

Tilskud til høreapparater

Gratis på offentlige høreklinikker

At få udleveret høreapparat på en offentlig høreklinik er gratis uanset prisen på høreapparatet. Ønsker du at købe dit høreapparat hos en godkendt privat høreapparatforhandler, kan du få offentligt tilskud. Koster høreapparatet mere end tilskuddet, skal du selv betale merprisen. Prisen afhænger af hvilken type høreapparat, du ønsker, samt hvor mange tekniske funktioner du ønsker, at dit høreapparat skal have.

Det offentlige tilskud til behandling på privat høreklinik

Pr. 1. januar 2023 ydes et tilskud på 4.286 kr. for behandling af 1. øre og 2.400 kr. for behandling af 2. øre. Hvis udgifterne overstiger disse beløb, skal du selv betale merprisen.

Tilskuddet:

  • gives til personer over 18 år
  • ydes uden hensyn til din indkomst
  • udbetales maximalt hvert 4. år

Helbredstillæg til høreapparater

Helbredstillægget dækker op til 85 procent af egenbetalingen. Du kan søge kommunen om helbredstillæg, hvis du er folkepensionist. Du kan også søge, hvis du modtager førtidspension efter de gamle regler, dvs. reglerne fra før 2003.

Din personlige tillægsprocent og formue på ansøgningstidspunktet er afgørende for, om du kan få helbredstillæg. Vær opmærksom på, at du skal oplyse hvad din og din eventuelle ægtefælles/samlevers likvide formue er på ansøgningstidspunktet. Du kan ikke få helbredstillæg, hvis din likvide formue er over 86.000 kr. (2018).

Kilde: Borger.dk

Læs mere om helbredstillæg.

Tilskud med "danmark"

Sygeforsikringen "danmark" yder tilskud til høreapparater.

Læs mere om tilskuddet hos "danmark"

Batterier er gratis

Uanset, om du har fået dit høreapparat på en offentlig eller privat høreklinik, er batterier gratis. Læs hvordan du bestiller batterier.

Pjece fra Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen har udgivet en pjece, som vejleder om valget mellem en offentlig høreklinik og en godkendt privat høreapparatforhandler.
Se pjecen: Høreapparat til voksne.

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI