Høreapparater

Tilskud til høreapparater

Gratis på offentlige høreklinikker

At få udleveret høreapparat på en offentlig høreklinik er gratis uanset prisen på høreapparatet. Ønsker du at købe dit høreapparat hos en godkendt privat høreapparatforhandler, kan du få offentligt tilskud. Koster høreapparatet mere end tilskuddet, skal du selv betale merprisen. Prisen afhænger af hvilken type høreapparat, du ønsker, samt hvor mange tekniske funktioner du ønsker, at dit høreapparat skal have.

Det offentlige tilskud

Pr. 1. januar 2017 ydes et tilskud på 4.054 kr. for behandling af 1. øre og 2.360 kr. for behandling på 2. øre. Hvis udgifterne overstiger disse beløb, skal du selv betale merprisen.

Tilskuddet:

  • gives til personer over 18 år
  • ydes uden hensyn til din indkomst
  • udbetales maximalt hvert 4. år

Ekstra tilskud til høreapparater

Det er i visse tilfælde muligt at få helbredstillæg til høreapparater. Helbredstillægget dækker op til 85 procent af egenbetalingen. Helbredstillægget kan ydes til pensionister og førtidspensionister i ordningen før 2003. Pensionister, der er i en særlig vanskelig situation, har desuden mulighed for at søge om personligt tillæg til at dække den resterende egenbetaling.

Det er en betingelse for at modtage helbredstillæg, at pensionistens samlede likvide formue ikke overstiger 78.900 kr. Helbredstillægget udbetales afhængigt af pensionistens personlige tillægsprocent.

Læs skrivelsen om helbredstillæg til høreapparater fra Social- og Integrationsministeriet.

Læs mere om helbredstillæg.

Tilskud med "danmark"

Sygeforsikringen "danmark" yder tilskud til høreapparater.

Læs mere om tilskuddet hos "danmark"

Batterier er gratis

Uanset, om du har fået dit høreapparat på en offentlig eller privat høreklinik, er batterier gratis. Læs hvordan du bestiller batterier.

Pjece fra Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen har udgivet en pjece, som vejleder om valget mellem en offentlig høreklinik og en godkendt privat høreapparatforhandler.
Se pjecen: Hvis du skal ha' høreapparat

 

 

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau