Bestil skrivetolk

Du bestiller skrivetolk via vores tolkebestillingssystem som du finder her.

Vejledning til tolkebestillingssystemet

Du kan se en vejledning til systemet her.

Er du i tvivl om noget, så send en mail herom til tolkeformidlingen@hoereforeningen.dk

Video om tolkebestillingssystemet

Se også denne video om systemet. Tryk på fuld skærm funktionen for at se videoen i større format. Der er ingen tale på videoen, så sluk for lyden, hvis underlægningsmusikken generer.

Tolketyper

Når du bestiller tolk, skal du vælge, hvilken type tolkning, det skal være. Her får du en forklaring på de forskellige tolketyper:

Fritidsaktivitet fremmøde eller fritidsaktivitet skærmtolkning
Fritidsaktivitet er alt man foretager sig i livet, som ikke gælder arbejde, uddannelse eller sygehus. Det kan fx være et møde i Høreforeningen, en aktivitet i håndboldklubben, menighedsrådsmøde osv. Fremmøde betyder at tolken skal komme fysisk derhen, hvor du er og skærmtolkning skal man vælge, hvis det foregår online.  

Uddannelse fremmøde eller uddannelse skærmtolkning
Uddannelsestolkning er tolkning til elever i grundskolen, ungdomsuddannelser eller til studerende på de erhvervsfaglige uddannelser eller på universitetet. Tolk til elever i grundskolen bevilges og betales af kommunen i samarbejde med PPR (pædagogisk-psykologisk rådgivning). Det er skolens opgave at bestille tolken. Hvis du er i gang med at tage en uddannelse udover grundskolen, så kan du ansøge STUK om at få dine tolkeudgifter dækket. Universitetsstuderende skal selv bestille tolk, ved de øvrige uddannelser er det uddannelsesstedets opgave at bestille tolken. Har du en bevilling fra STUK, kan du vælge Uddannelse når du bestiller skrivetolk. Fremmøde betyder at tolken skal komme fysisk derhen, hvor du er og skærmtolkning skal man vælge, hvis det foregår online.  

Jobcenter fremmøde eller jobcenter skærmtolkning
Er du i arbejde og ønsker at bruge skrivetolk til dine møder eller i andre arbejdssammenhænge? Så kan du ansøge dit lokale jobcenter om en bevilling til at dække udgifter til skrivetolke. Har du en bevilling fra dit lokale jobcenter, kan man vælge Jobcenter, når man bestiller skrivetolk. Fremmøde betyder at tolken skal komme fysisk derhen, hvor du er og skærmtolkning skal man vælge, hvis det foregår online.  

Betalt fremmøde eller betalt skærmtolkning
Hvis du er en offentlig eller privat virksomhed (fx sygehus, kommunikationscenter, retsvæsen eller politi) og skal købe tolketjenester, så skal du benytte dig af ”Betalt fremmøde/skærmtolkning”. Fremmøde betyder at tolken skal komme fysisk derhen, hvor du/tolkebrugeren er og skærmtolkning skal man vælge, hvis det foregår online.  

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI