Om os

Høringssvar

Høreforeningen afgiver høringssvar i forbindelse med en række politiske sager.

Her kan du læse de seneste års indsendte høringssvar:

2019
Høringssvar vedrørende public service redegørelser
Høringsvar over udkast til forslag om Lov om ændring af sundhedsloven (Styrket indsats på høreapparatområdet)

2018
Høringssvar over forslag til lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser mv. (udsendt af DH)

2017
Høringssvar vedrørende forslag til lov om tilgængelighed af offentlige myndigheders websteder og mobilapplikationer
Høringssvar til hjælpemidler efter serviceloven oktober 2017
Høringssvar vedrørende forslag til lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap
Høringssvar vedrørende udkast til ændringsbekendtgørelse og ny bekendtgørelse om implantater

2016
Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af færdselsloven (ophævelse af hørekrav for førere af motorkøretøjer)
Høringssvar vedrørende evaluering af høreområdet på baggrund af L59

Høreforeningens kommentarer til gymnasiereformen

2015

Høreforeningens kommentarer til opdatering af At-vejledning D.6.1. om støj
Høringssvar vedr. faglig udmelding til speciallæger i øre-, næse- og halssygdomme

Høringssvar til lovforslag om ændring af lov om friskoler og private grundskoler mv. og lov om efterskoler og frie fagskoler

2014
Høringssvar vedr. høring over lovudkast om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Høringssvar vedr. ændringsforslag til L 94 - ørelægers dobbeltrolle

 

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau