Høreproblemer

APD

APD står for Auditory Processing Disorder og er en forstyrrelse i høreprocessen. Både børn og voksne kan have APD.

Ved APD svarer hjernens opfattelse af ordene ikke til det sagte. Mennesker med APD kan have en hørenedsættelse, men hørelsen kan også være normal.

Som en grød af lyde

Når man har APD bliver talesprogets forskellige lyde blandet sammen med støjen fra omgivelserne. Derfor vil man have svært ved at lokalisere lyd samt opfatte, hvad der bliver sagt, særligt kan det være svært at forstå beskeder med flere informationer.   
Udfordringerne er naturligvis størst i situationer med baggrundsstøj, fx i skoleklasser, hvor børn med APD vil have svært ved at følge med.

Behandling

Der findes forskellige behandlingsmuligheder, som fx kan gå ud på at skabe gode akustiske forhold og bruge tekniske hjælpemidler samt gøre brug af forskellige kompenserende strategier.


Læs mere


Når hjernen ikke lytter - om høreforstyrrelsen APD - Bog fra 2015 af Dorte Bisgaard og Helle Overballe Mogensen udgivet af Dansk Psykologisk Forlag. Bogen omhandler blandt andet, hvad der kendetegner et barn med høreforstyrrelsen APD samt hvilke pædagogiske tiltag, der støtter barnet og skoleeleven med APD. Bogen henvender sig både til forældre, læringsformidlere i børnehave og skoleregi, speciallærere, PPR (pædagogisk-psykologisk rådgivning) og andre professionelle.

www.apd.dk - Når hjernen ikke forstår, hvad ørerne hører - En hjemmeside om APD skabt af APD-gruppen i Danmark. Gruppen består af læger, psykologer, tale- og hørepædagoger, tale- og hørekonsulenter og speciallærere. 

APD er en audiologisk diagnose - Artikel rettet mod fagfolk af Dorte Mølgaard Mathiesen og Anni Mackenhauer fra APD-gruppen i Danmark.


 

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI