Om os

Fonde og legater

Her kan du se, hvilke fonde og legater du kan søge gennem Høreforeningen.

Fællesfonden

Fondens afkast uddeles til gavn for mennesker med hørenedsættelse og døvblevne i almindelighed og til den enkelte med hørenedsættelse og døvblevne i situationer og under forhold (herunder sygdom), hvor det ikke, fra offentlig eller privat side er muligt at opnå ønskeligt eller tilstrækkeligt tilskud.


Der uddeles årligt omkring 25.000 kr. i legatportioner, og der kan søges hele året. Vær opmærksom på, at beløbet bliver indberettet til Skat.dk som B-indkomst, am-bidragsfri og hvis du får sociale ydelser, kan legatet blive modregnet disse. 

Der er ikke noget ansøgningsskema. Ansøgningen sendes ved at udfylde denne formular.

Alternativt med almindelig post til:
Høreforeningen
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

 

Jens Peter Jørgensen og hustru Ebba Jørgensens mindelegat

Fondens afkast uddeles i henhold til fundatsen fortrinsvis til fattige børn med hørenedsættelse fra Maribo og opland. Hvis dette ikke kan opfyldes, da skal midlerne komme børn med hørenedsættelse i hele landet til gode.

Der uddeles årligt omkring 35.000 kr til legatportioner, og der kan søges hele året. Vær opmærksom på, at beløbet bliver indberettet til Skat.dk som B-indkomst, am-bidragsfri og hvis du får sociale ydelser, kan legatet blive modregnet disse. 

Der er ikke noget ansøgningsskema. Ansøgningen sendes ved at udfylde denne formular.

Alternativt med almindelig post til:
Høreforeningen
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

 

Ingeborg og Emanuel Jensens Mindelegat


Høreforeningen får tildelt legatportion, som kan søges til videnskabelig forskning indenfor Høreforeningens område. Hovedbestyrelsen tager stilling til ansøgninger.

Ansøgningen sendes ved at udfylde denne formular.

Alternativt med almindelig post til:
Høreforeningen
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup


Fondation Juchum

Fondation Juchum har tildelt Høreforeningen et legat, som skal gå til ældre, enlige medlemmer, der har behov for støtte. Bemærk, at der er tilført nye midler til legatet.

Legatet uddeles i portioner på max 5.000 kroner fire gange årligt (max en gang årligt til samme person). Vær opmærksom på, at beløbet bliver indberettet til Skat.dk som B-indkomst, am-bidragsfri og hvis du får sociale ydelser, kan legatet blive modregnet disse. 

Man kan ansøge om legatet, hvis man er

  • medlem af Høreforeningen
  • ældre
  • enlig
  • økonomisk dårligt stillet

Ansøgningen skal indeholde en formuleret årsag til, at man søger legatet.

Ansøgningen sendes ved at udfylde denne formular.

Alternativt med almindelig post til:
Høreforeningen
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

 

Kurt Sørensens fond til støtte for forskning til gavn for svagthørende og udvikling af produkter til svagthørende


Fondens formål er at støtte forskning og udvikling af nye produkter til døve og og mennesker med hørenedsættelse. Der uddeles op til 160.000 kr. om året. Ansøgningsfristen er den 1. september.

Ansøgninger sendes til:
Advokat Niels Hertzum Nissen
Kochsgade 31
5000 Odense C

Eller via e-mail til nissen@adv-niels-nissen.dk


Andre muligheder

Se denne guide til at søge legater og fonde når man er studerende med handicap eller kronisk sygdom.

 

 

 

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI