Om os

Fonde og legater

Her kan du se, hvilke fonde og legater du kan søge gennem Høreforeningen.

Fællesfonden

Bemærk: Kan pt. ikke søges, da der ikke er flere frie midler i fonden.

Fondens afkast uddeles til gavn for mennesker med hørenedsættelse og døvblevne i almindelighed og til den enkelte med hørenedsættelse og døvblevne i situationer og under forhold (herunder sygdom), hvor det ikke, fra offentlig eller privat side er muligt at opnå ønskeligt eller tilstrækkeligt tilskud.


Der uddeles årligt omkring 25.000 kr. i legatportioner mellem 300 kr. og 5.000 kr., og der kan søges hele året. Der er ikke noget ansøgningsskema.

Ansøgningen sendes ved at udfylde denne formular.

Alternativt med almindelig post til:
Høreforeningen
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Jens Peter Jørgensen og hustru Ebba Jørgensens mindelegat

Bemærk: Kan pt. ikke søges, da der ikke er flere frie midler i fonden.

Fondens afkast uddeles i henhold til fundatsen fortrinsvis til fattige børn med hørenedsættelse fra Maribo og opland. Hvis dette ikke kan opfyldes, da skal midlerne komme børn med hørenedsættelse i hele landet til gode.

Der uddeles årligt omkring 35.000 kr til legatportioner, og der kan søges hele året. Der er ikke noget ansøgningsskema.

Ansøgningen sendes ved at udfylde denne formular.

Alternativt med almindelig post til:
Høreforeningen
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

 

Ingeborg og Emanuel Jensens Mindelegat


Høreforeningen får tildelt legatportion, som kan søges til videnskabelig forskning indenfor Høreforeningens område. Hovedbestyrelsen tager stilling til ansøgninger.

Ansøgningen sendes ved at udfylde denne formular.

Alternativt med almindelig post til:
Høreforeningen
Blekinge Boulevard 2
2630 TaastrupBetty Margrethe Pedersen, Nørre Nebel's Fond til støtte af Døvblevne patienter

Fonden har til formål at støtte døvblevne patienter primært fra tidligere Blåbjerg Kommune og herudover støtte formål i overensstemmelse med Høreforeningens formål. Der kan årligt udbetales legater af en samlet størrelse på i alt kr. 15.000. Legatet kan søges af enkeltpersoner og af foreninger eller sammenslutninger, der arbejder for opfyldelse af foreningens formål. 

Ansøgningen sendes ved at udfylde denne formular.

Alternativt med almindelig post til:
Høreforeningen
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Fondation Juchum

Fondation Juchum har tildelt Høreforeningen et legat på 50.000 kroner, som skal gå til ældre, enlige medlemmer, der har behov for støtte.

Legatet uddeles i portioner på max 5.000 kroner.

Man kan ansøge om legatet, hvis man er

  • medlem af Høreforeningen
  • ældre
  • enlig
  • økonomisk dårligt stillet

Ansøgningen skal indeholde en formuleret årsag til, at man søger legatet.

Ansøgningen sendes ved at udfylde denne formular.

Alternativt med almindelig post til:
Høreforeningen
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

 

Kurt Sørensens fond til støtte for forskning til gavn for svagthørende og udvikling af produkter til svagthørende


Fondens formål er at støtte forskning og udvikling af nye produkter til døve og og mennesker med hørenedsættelse. Der uddeles op til 160.000 kr. om året. Ansøgningsfristen er den 1. september 2020.

Ansøgninger sendes til:
Advokat Niels Hertzum Nissen
Kochsgade 31
5000 Odense C

Eller via e-mail til nissen@adv-niels-nissen.dk


Andre muligheder

Se denne guide til at søge legater og fonde når man er studerende med handicap eller kronisk sygdom.

 

 

 

 

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau