Om os

Fonde og legater

Her kan du se, hvilke fonde og legater du kan søge gennem Høreforeningen.

Fondation Juchum


Fondation Juchum har tildelt Høreforeningen et legat, som skal gå til ældre, enlige medlemmer, der har behov for støtte. Bemærk, at der er tilført nye midler til legatet.

Legatet uddeles i portioner på max 5.000 kroner fire gange årligt (max en gang årligt til samme person). Vær opmærksom på, at beløbet bliver indberettet til Skat.dk som B-indkomst, am-bidragsfri og hvis du får sociale ydelser, kan legatet blive modregnet disse. 

Man kan ansøge om legatet, hvis man er

  • medlem af Høreforeningen
  • ældre
  • enlig
  • økonomisk dårligt stillet

Ansøgningen skal indeholde en formuleret årsag til, at man søger legatet.

Ansøgningen sendes ved at udfylde denne formular.

Alternativt med almindelig post til:
Høreforeningen
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

 

Ingeborg og Emanuel Jensens Mindelegat


Høreforeningen får tildelt legatportion, som kan søges til videnskabelig forskning indenfor Høreforeningens område. Hovedbestyrelsen tager stilling til ansøgninger.

Ansøgningen sendes ved at udfylde denne formular.

Alternativt med almindelig post til:
Høreforeningen
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

 

Andre muligheder

Se denne guide til at søge legater og fonde når man er studerende med handicap eller kronisk sygdom.

 

 

 

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI