Børn

Børn med hørenedsættelse

Ca. 3.500 børn  og unge mellem 0-18 år har høreapparater i en eller anden form. Heraf er ca. 950 behandlet med såkaldt cochlear implant - elektrode i øresneglen.

I Danmark hørescreenes alle nyfødte børn, og der findes årligt omkring 250 nyfødte med høretab. Andre får høretab i løbet af barndommen. I dag forbliver stort set ingen børn døve, stort set alle, omkring 98-99 procent af børnene, kan hjælpes til en form for hørelse.

Dette er dog ikke det samme, som at børnene får normal hørelse, og høretabet kræver støtte til børnene, herunder en særlig indsats omkring sprogstimulering, der kræver forældrenes indsats. Børnene bruger desuden selv en masse ekstra energi på at høre i dagligdagen.

 

Barn med høreapparat


Når dit barn får konstateret hørenedsættelse

For de fleste forældre kommer det som et chok at få et barn med høretab, 95% af alle børn med høretab har normalthørende forældre. Der løber mange tanker gennem hovedet: Høreapparater til en baby, kan det lade sig gøre? Skal det være så tidligt? Mon høretabet ikke forsvinder? Mon det ikke bare er en fejlmåling?

Der er mange ting og følelser, man som forælder pludselig skal forholde sig til, og det er en fordel at tilegne sig så meget viden som muligt. Både om, hvad høretabet betyder for barnet, men også om hvilke muligheder og rettigheder I og jeres barn har. Læs mere.

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI