Høreapparater

Høreapparater

Ca. 300.000 danskere bruger høreapparat. Hvis du har fået konstateret et høretab, der gør, at du har brug for et høreapparat, kan du have glæde af informationen her på siderne.

Behandling af høretab - Se interview med overlæge Jesper Hvass Schmidt:


Mit første høreapparat

Graden af høretab og ørets form har betydning for valg af høreapparat. Læs om de forskellige høreapparattyper.

Guide ved udlevering af høreapparat

Hvilke ting er gode at overveje, inden du får et høreapparat ved en offentlig audiologisk afdeling? Læs Høreforeningens guide.

Guide ved køb af høreapparat

Hvilke ting er gode at overveje, inden du får et høreapparat ved en privat høreklinik? Læs Høreforeningens guide.

Privat eller offentlig behandling?

For de fleste er valget frit, men nogle borgere med særlige typer af høretab skal henvises til en audiologisk sygehusafdeling og kan derfor ikke behandles på en privat høreklinik. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en faglig vejledning til ørelæger, hvis formål er at vejlede ørelægerne om, hvilke borgere der skal henvises til en audiologisk sygehusafdeling. Se vejledningen her. (Kriterierne for henvisning til audiologisk sygehusafdeling står under afsnit 3.)

Hvilke høreapparater kan man få på de offentlige klinikker?

Se en oversigt her.

Tilskud til høreapparater

Høreapparater på offentlige klinikker er gratis. Ønsker du at få høreapparat på en privat høreklinik, er der forskellige muligheder for tilskud. Læs om tilskud til høreapparater.

Genudlevering af høreapparater

Hvordan er reglerne for henvisning, hvis det ikke er første gang, du skal have høreapparat? Læs om henvisningsreglerne.

Lær at bruge høreapparat

Hvis du har brug for hjælp til at lære at betjene dit høreapparat, så kan du henvende dit på et kommunikationscenter. Her har du også mulighed for at få forskellige kurser, og du kan få råd og vejledning om høretekniske hjælpemidler. Det er også på kommunikationscentret, at du kan søge hjælp, hvis du fx er hårdt ramt af tinnitus. Læs mere om den hjælp du kan få.

Tilpasning af høreapparater

Tilpasning af høreapparater, så de passer til netop dit behov kan tage tid, og det kan sagtens være nødvendigt med en del efterjusteringer. Læs mere om tilpasning af høreapparater.

Tilvænning til høreapparater

Et høreapparat kræver tilvænning - både for dig og dine omgivelser. Læs mere om tilvænning til høreapparater.

Batterier

I Danmark har du ret til gratis batterier til dine høreapparater. Læs, hvordan du bestiller batterier.

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI