Døvblevne

Døvblevneklubber

Høreforeningen har en række klubber, der henvender sig specielt til døvblevne. Klubberne afholder forskellige sociale aktiviteter, og nogle klubber øver TSK (Tegnstøttet Kommunikation).

Region Midtjylland

Århus Døvblevne Klub: 
aarhus-doevblevne-klub@hoereforeningen.dk

Region Syddanmark 

MHSklubben:
Mette Bang Jeppesen, e-mail: mette@bangjeppesen.dk  - mhsklubben@hoereforeningen.dk

MHS-klubben Fredericia:
Kirsten Brandt: SMS 26689184, e-mail: k@brandt.mail.dk

Region Hovedstaden

Klub Beethoven:
Niels Garboe, e-mail: niels@garboe.eu

Torsdagsklubben:
lyaerica@hotmail.com 

 

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI