Høreproblemer

Skelnetab

Hvad er skelnetab og hvordan opstår det?

 

Skader på de indre og ydre hårceller kan medføre et høretab, så der bliver behov for forstærkning for at kunne høre lyde. Disse skader kan også medføre vanskeligheder med at genkende og afskille sproglyde, selv når lydene er hørbare. Når de små detaljer i sproget ikke længere opfanges, påvirker det taleforståelsen. Det er som oftest sværest at opfange og skelne de lyde, der frekvensmæssigt ligger tæt op ad hinanden samt lyde der er af kort varighed og svage i intensitet.

Hvordan kan jeg vide, om jeg har nedsat skelneevne?

Oplever du større vanskeligheder med at forstå tale, både i støjende omgivelser men også under gode taleforhold, kan det være en ide at få testet din skelneevne. Når du har en ide om, hvordan din skelneevne er, kan det hjælpe dig med lettere at tage forbehold i vanskelige talesituationer og tilegne dig særlige kommunikationsstrategier. I øvrigt kan testen hjælpe på accepten af de oplevede vanskeligheder, da man får dokumenteret sin skelneevne.

Skelneevnen måles ved en høreprøve, hvor en række ord skal gentages. Andelen af korrekt gentagede ord indikerer skelneevnen eller, sagt på en anden måde, andelen af ikke-korrekt gentagede ord indikerer skelnetabet.

Hvad er konsekvenserne af skelnetab?

En nedsat skelneevne kan give oplevelsen af, at lyde flyder sammen og at nogle af ordene i en sagt sætning forsvinder. Det resulterer i problemer med taleforståelsen, som især kan opleves i støjfyldte omgivelser, men selv i situationer med gode forhold samt ved langsom og tydelig tale, kan lyde stadigvæk forekomme uklare. Man skal oftere gætte sig frem til, hvad der bliver sagt, og disse gætterier kan medføre en konstant usikkerhed omkring, hvorvidt man har forstået det sagte. Fordi man går glip af lyde og ord i sætninger, skal man tillige bruge mere energi på at følge med, hvilket kan gøre kommunikationen trættende, både for den med skelnetab og for omgivelserne.

Kan skelnetab afhjælpes?

Lyde kan gøres hørbare, ved at der bliver skruet op for lyden, fx i form af forstærkning i høreapparater. Skelnetab kan dog ikke afhjælpes med forstærkning af lyde, som det er tilfældet ved et rent høretab, og på trods af at høreapparater i dag kan tilpasses den enkeltes behov, er det fortsat begrænset hvad de kan gøre i forhold til et skelnetab. På grund af begrænsningerne ved høreapparatbehandling alene, er kommunikationsstrategier særligt vigtige ved et skelnetab. Det er fx vigtigt at se på den, man taler med for at forbedre muligheden for mundaflæsning, og fordi høreapparater særligt forstærker lyde, der kommer forfra. Ved større selskaber er det vigtigt at have ryggen til støjen, således at man kigger direkte på den taler, man ønsker at fokusere på. Ved at have ryggen til støjen, sørger man for at mindst mulig støj bliver optaget i høreapparaterne, så fokus alene er på taleren. Derudover er det også vigtigt at taleren sørger for at tale tydeligt og ikke for hurtigt.

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI