Find vej i systemet

Find vej i systemet

Hvordan er forløbet, fra du har fået konstateret en hørenedsættelse til du har fået høreapparat og hjælp til at bruge det? Her er en oversigt over “vejen gennem systemet”. 

1. skridt - Hvorfor mumler de allesammen - eller er det mig, der hører dårligt?

Det kan tage lang tid at erkende en hørenedsættelse. Gå hellere til ørelægen for at få konstateret, om der er noget om snakken. Husk at der er frit lægevalg, men at en del ørelæger har ventetid. For at komme til ørelæge behøver du ikke en henvisning fra egen læge.

2. skridt - Besøget hos ørelægen

Ørelægen bør spørge om andre gener end hørenedsættelsen, foretage en høreprøve og spørge til din egen oplevelse af din hørefunktion. Lad dig ikke spise af med, at din hørelse passer til din alder eller lignende udtalelser. Hvis der er en hørenedsættelse, skal ørelægen orientere om muligheden for at få et høreapparat i henholdsvis det offentlige og det private system. Ørelægen skal desuden udlevere Sundhedsstyrelsens pjece Høreapparat til voksne.

3. skridt - Offentlig høreklinik eller privat forhandler?

Når du skal have høreapparat, skal du tage stilling til, om du vil henvises til en offentlig høreklinik, eller om du vil til en privat høreapparatforhandler. Bemærk dog, at personer med kompliceret høretab skal behandles på en offentlig høreklinik.

3a - Til den offentlige høreklinik

Du skal bestille tid. Der er store geografiske forskelle på ventetiderne til høreklinikkerne.

Se en oversigt over landets høreklinikker 

Se oversigt over ventetider

Forbered dig grundigt på at fortælle, hvordan og hvornår du oplever din hørenedsættelse, og hvornår du har brug for at “høre godt”. Overvej også hvilken type høreapparat, du kunne tænke dig, se evt. høreapparatfirmaernes hjemmesider eller læs mere om høreapparater her.

Læs Høreforeningens guide ved udlevering af høreapparat.

Audiologen undersøger ører, næse, hals og spørger til din oplevelse af din hørenedsættelse.

Audiologiassistenten foretager selve høreprøven, som resulterer i en hørekurve, også kaldet et audiogram. Dette danner sammen med de oplysninger, du selv giver, grundlag for valget af høreapparat. Det er en god idé at bede om en kopi af audiogrammet.

Tal med klinikken om eventuelle hjælpemidler som teleslynge eller FM-sender til ekstra forstærkning, da det har betydning for valget af høreapparat.

Puljeklinikker

Nogle regioner har også såkaldte puljeordninger, hvor du kan få høreapparater hos en ørelæge på det offentliges regning.

3b -Til den private høreapparatforhandler

Det er muligt at købe sine høreapparater ved en privat forhandler, med offentligt tilskud. De godkendte private forhandlere får et tilskud fra regionen pr. høreapparat, de sælger. Pr. 1. januar 2024 ydes et tilskud på 4.386 kr. for behandling af 1. øre og 2.418 kr. for behandling af 2. øre. Hvis udgifterne overstiger disse beløb, skal du selv betale merprisen. Betingelsen for at få tilskud er en henvisning fra en ørelæge, første gang du skal have høreapparater.

Som regel er der kun kort ventetid på at købe et høreapparat hos de private forhandlere.

Også i det private system bør brugeren gøre sig overvejelser om behov, erfaringer med hørenedsættelsen osv. forud for besøget.

Den private høreapparatforhandler bør oplyse om kommunikationscentrets tilbud (læs 5. skridt).

Læs Høreforeningens "Guide ved køb af høreapparat".

4. skridt - Justering af høreapparatet - offentlig/privat

Uanset om du får dit høreapparat i det offentlige eller hos en privat forhandler, går der lidt tid fra den første undersøgelse, til du får udleveret høreapparatet. Apparaterne skal indstilles, og du skal have instruktion i betjeningen. Bed evt. om at få instruktionen gentaget og prøv også selv. Bed også om en manual.

Du kan komme tilbage, hvis lyden i apparatet ikke er god nok.

Forhør dig evt. om mulighederne på kommunikationscentret (læs 5. skridt).

5. skridt -Få en tid på kommunikationscentret

På kommunikationscentret (lokalt kan et kommunikationscenter have mange forskellige navne) kan du få undervisning i brug af dit høreapparat og tilbud om kurser, der kan støtte dig i din kommunikation. Du kan også få råd og vejledning om øvrige høretekniskehjælpemidler. Som regel sørger kommunikationscentret også for at søge din kommune om bevilling af hjælpemidlerne. Du kan også henvende dig direkte til kommunen vedrørende hjælpemidler, men kommunen vil som regel forhøre sig på kommunikationscentret.

Nogle steder er den offentlige høreklinik og kommunikationscentret placeret samme sted og samarbejder. Vær dog indstillet på selv at tage kontakt til kommunikationscentret.

Forbered dig på besøget og fortæl om dine hørebehov.

Se en oversigt over landets kommunikationscentre

6. skridt - Få hjælp hos en specialkonsulent for mennesker med hørenedsættelse og døvblevne

Er man under uddannelse eller i arbejde, kan en specialkonsulent være en stor hjælp. Specialkonsulenterne tilbyder bl.a.:

  • rådgivning og vejledning i forbindelse med valg af uddannelse
  • rådgivning om arbejdsrelaterede hjælpemidler
  • rådgivning om støttemuligheder i følge den sociale og beskæftigelsesmæssige lovgivning 
  • økonomisk hjælp til tolkning m.m.

Specialkonsulenten har nogle steder kontor i forbindelse med kommunikationscentret.

Se en oversigt over specialkonsulenter

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI