Hjælp til dig

Netværksgrupper

I en netværksgruppe mødes man med ligestillede og udveksler erfaringer omkring det at have lyd- og høreproblemer.

Høreforeningen har et tilbud om deltagelse i en netværksgruppe for medlemmer der:

  • er forældre til et barn med høretab
  • er teenagere
  • er unge
  • er i den erhvervsaktive alder
  • har Menières sygdom
  • ønsker en netværksgruppe med andre brugere af CI eller benforankrede høreapparater 
  • ønsker en netværksgruppe, hvor alle anvender tegnstøttet kommunikation (TSK)

Vi har grupper over hele landet. Grupperne består af tre til ni mennesker med lyd- og høreproblemer. De bor i samme område/by og mødes privat hos hinanden ca. hver 2. måned. De mange, der allerede nu er med i en netværksgruppe, har stor glæde af det.

Det er en forudsætning for at komme med i en netværksgruppe, at man har adgang til e-mail, idet kontakten til netværkskoordinatoren udelukkende foregår pr. e-mail. Der er en del mailudveksling, inden nye grupper endeligt sammensættes, fordi der lægges stor vægt på matchning og på, at de enkelte har indflydelse på, hvem de kommer i gruppe med.

Hvordan kommer man med i en gruppe?

Ønsker du at komme med i en netværksgruppe, bedes du sende en mail til netvaerk@hoereforeningen.dk

I mailen skal der stå lidt om dig selv: Alder, familie, uddannelse/erhverv, fritidsinteresser, og lyd- og høreproblemer. Skriv også lidt om, hvad du forventer at få ud af at være med i en netværksgruppe.

Citater fra deltagere i netværksgrupper

" .... jeg får rigtig meget ud af at møde nogen, som VED og FORSTÅR, hvad jeg taler om og oplever. Det er guld værd" Deltager i netværksgruppe

"Jeg er meget glad for at mødes med min netværksgruppe. Det gør godt, at man ikke er alene. En følelse man let kan stå med ude på arbejdsmarkedet. Vi får sat ord på hverdagens udfordringer og hjælper hinanden med løsningsforslag. Da vi arbejder indenfor sammenlignelige arbejdsmiljøer, er der en umiddelbar forståelse af situationer mm."
 
"Her finder jeg ud af, at jeg ikke er den eneste der har problemer, og jeg ser ved eksemplets magt, at hvis jeg ikke gør noget ved mine egne problemer, så ender jeg med stress, sygdom, udelukkelse fra arbejdsmarkedet. Jeg finder mennesker, der puffer til mig, diskuterer løsningsmodeller med mig eller griner sammen med mig. Jeg får mange små fif, som gør dagligdagen nemmere og jeg får oplevelsen af, at hvis hun kan, så kan jeg også." 

"... Desuden lærer man at stå frem med sine små og store problemer, og det tror jeg for mange kan være en læremodel i at stå frem med sine høreproblemer også i arbejdsmæssig og privat sammenhæng."

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau