Medlemsfordele

Medlemsfordele

Med dit medlemskab støtter du arbejdet for bedre forhold for mennesker med lyd- og høreproblemer og øresygdomme, men du opnår også selv en række konkrete fordele. Se denne korte film om Høreforeningen, og hvorfor du skal være medlem:

 

 

Meld dig ind Høreforeningen her

 

Der er mange gode grunde til at melde dig ind i Høreforeningen:

 

Vi kæmper aktivt for mennesker med lyd- og høreproblemer

Når du melder dig ind i Høreforeningen, hjælper du ikke kun dig selv, men alle med lyd- og høreproblemer eller sygdomme i øret. Som medlem er du med til at støtte vores arbejde for:

  • Kortere ventetid på høreapparater samt et enkelt og mindre opdelt system, hvor kvalitet i behandlingen er i centrum
  • Ensartede behandlingstilbud til mennesker med tinnitus, menière mv.
  • Brugernes ret til høretekniske hjælpemidler
  • At mennesker med lyd- og høreproblemer inkluderes fuldt ud i samfundet
  • Øget tilgængeligheden, fx i form af teleslynger, adgang til tolkning og flere tekster på tv og andre medier
  • At forebygge høreproblemer, fx ved at oplyse om risikoen for støjskader

Du kan læse mere om, hvad vi arbejder for i vores Mærkesager.

Hvad koster det?

Et enkeltmedlemskab koster 305 kr. om året i kontingent, mens et familiemedlemskab koster 440 kr. om året. Et familiemedlemskab er et fælles medlemskab for ægtefælle/samlever eller forældre med børn med høretab.

Høreforeningens medlemsafdeling

Du kan komme i kontakt med Høreforeningens medlemsafdeling på tlf. 36 75 42 00 alle hverdage mellem 10-14. Eller via e-mail: medlem@hoereforeningen.dk

 

Meld dig ind Høreforeningen her

 

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI