Høretab

Konsekvenser af høretab

For den enkelte – barn, ung, voksen eller ældre - har høretab store konsekvenser på mange områder:

  • Det er vanskeligt at gennemføre en uddannelse
  • Kontakten til arbejdsmarkedet svækkes
  • Der bruges så mange kræfter på at kommunikere på arbejdet eller i uddannelsen, så der ikke er energi til andre aktiviteter
  • Deltagelse i frivilligt arbejde, fritidsaktiviteter, kurser samt kulturelle og politiske arrangementer kræver for mange kræfter og opgives af mange
  • relationer til familie og venner bliver sværere at opretholde og mange isolerer sig


Høreapparater og forskellige høretekniske hjælpemidler afhjælper mange problemer, men genskaber ikke den naturlige hørelse.

Til forskel fra mange andre handicap er lyd- og høreproblemer usynlige. Mange høreapparatbrugere oplever en manglende accept af og respekt for funktionsnedsættelsen fra omgivelserne, der ikke anerkender en hørenedsættelse som et handicap. Derfor bliver mennesker med hørenedsættelses kommunikationsbehov ofte overset, og der bliver ikke installeret fx teleslyngeanlæg eller visuelle informationskanaler.

 

Konsekvenser af ubehandlede høretab

De mildere konsekvenser af ubehandlede høretab kan være en stigende frustration og irritabilitet, en tendens til at trække sig fra større for samlinger og dermed opleve ensomhed, isolation og nedsat livskvalitet

Nogle studier tyder desuden på, at der er en sammenhæng mellem hørenedsættelse og demens, men der eksisterer endnu ikke dokumentation for en ren årsagssammenhæng. Det er heller ikke påvist, at afhjælpning af hørenedsættelse, fx med høreapparater, modvirker demens. Men høreapparater medfører stimulation af hjernen, reducerer den kognitive belastning i forbindelse med bearbejdning af lyd samt øger det sociale engagement.

Ubehandlede høretab giver også større risiko for depressioner og angstlidelser og en større risiko for tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Derfor er det vigtigt, at samfundet hjælper mennesker med høreproblemer, og at man selv søger ørelæge, så snart man oplever at have svært ved at høre.

Risici ved ubehandlet høretab  - Se interview med overlæge Jesper Hvass Schmidt:


Høreproblemer – et problem for hele samfundet

Også for samfundet har høretab konsekvenser på grund af en svækket tilknytning til arbejdsmarkedet og forøgede udgifter til overførselsindkomster.

Beregninger viser, at høreproblemer blandt de 50-65årige medfører et produktionstab til en værdi på op til 2,7 milliarder kr. årligt. Udgifterne til førtidspension og efterløn estimeres til hhv. 643 millioner kr. og 215 millioner kr. årligt. Kilde: SFI, 2006, "Uhørt?"

Det er desuden et fælles, demokratisk problem, at en relativt stor del af befolkningen ikke kan deltage i den offentlige debat, fordi den ikke er tilgængelig i tv, radio og ved offentlige møder.  Gruppens behov for tekstning/tolkning imødekommes ikke. Dertil kommer manglende deltagelse i og bidrag til civilsamfundet i form af fx frivilligt arbejde eller politisk engagement.


Se også artiklerne:
Du hører aldrig dårligere end, at du kan tage dig selv alvorligt
Lyt indad når du ikke kan høre

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI