Høretab

Hvad vil det sige at have en hørenedsættelse?

Op mod 800.000 danskere – eller ca. 16 % af befolkningen - har problemer med hørelsen i større eller mindre omfang. Dermed er høreproblemer den mest udbredte funktionsnedsættelse i landet.

Hørelsen fungerer 24 timer i døgnet

Med en hørenedsættelse:

 • Har man fået en funktionsnedsættelse for resten af livet
 • Mister man evnen til at udelade lyde, man ikke har brug for at høre
 • Er man mere generet af baggrundsstøj
 • Får man sværere ved at skelne, hvad der siges til en
 • Har man behov for at støtte sin hørelse med mundaflæsning
 • Bliver man afhængig af tydelig artikulation
 • Skal man bruge mere energi på at kommunikere
 • Skal man bruge længere tid for at høre/opfatte/forstå
 • Bliver man afhængig af omgivelsernes forståelse, hensyntagen og velvillighed – og mister derved en del af ligeværdigheden i kommunikationen
 • Er det svært at følge med i gruppekommunikation fx ved møder, i frokostpausen eller i større selskaber
 • Er man udelukket fra en række uddannelser og jobmuligheder


At miste sin normale kommunikationsevne udløser for de fleste mennesker en krise

Nedsat hørelse har psykologisk indvirkning på personen med hørenedsættelse. Det indebærer:

 • At man løbende skal arbejde med at erkende og acceptere sin funktionsnedsættelse og dens konsekvenser
 • At man skal lære at formulere sine begrænsninger og sine hørebehov i de forskellige kommunikationssituationer
 • At man skal holde sig orienteret om nye muligheder for kompensation, fx tekniske hjælpemidler, udviklingen af høreapparater, lovgivning m.m.
 • At man altid skal have overskud til at fortælle/informere sine omgivelser om sin funktionsnedsættelse

Mennesker med nedsat hørelse har behov for:

 • At få grundig information om høresansen, om ens egen hørenedsættelse, om diagnose og prognose, om arvelighed, og om de psykologiske reaktioner
 • At få grundig instruktion i brug af høreapparat, om øreproppen, rengøring og vedligeholdelse af øreprop og høreapparat, om batterier, om behov for og instruktion i brugen af andre tekniske hjælpemidler
 • At få information om, hvor man henvender sig ved problemer m.m.
 • At få information om mulighederne for kompenserende specialundervisning
 • At få information om, hvor man kan komme i kontakt med andre med hørenedsættelse


Et høreapparat er et nødvendigt behandlingsredskab

At bruge høreapparat betyder:

 • Ikke, at man bliver normalthørende
 • Tilbagevendende justering, tilvænning og træning i at bruge sine høreapparater
 • At man er helt afhængig af et stykke teknik, som kan gå i stykker
 • At man altid skal have batterier og andet udstyr med sig
 • At der er mange situationer, hvor høreapparatet er til gene eller kræver særlig hensyntagen, fx i blæsevejr, i trafikken, når man bader, ved pludselig kraftig lyd m.m.

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI