World Hearing Day 2016

WHO har i år udnævnt 3. marts til World Hearing Day. Høreforeningen opfordrer alle skoler til at bruge 15 minutter på hørelse.

Udsendt 1. marts 2016

Verdenssundhedsorganisationen WHO har gjort 3. marts til en blivende, international dag for høretab. WHO havde sidste år fokus på støjskader og har siden udnævnt dagen til en egentlig verdenssundhedsdag for hørelse, da høretab er et omfattende og stigende problem.
 
I år er børn med høretab i centrum. - Det er fantastisk, at vi har fået en verdenshøredag, for høreproblemer er et meget stort og skjult handicap med en masse udfordringer tilknyttet, siger Høreforeningens formand Majbritt Garbul Tobberup.

Opfordring til skolerne

Høreforeningen har i dagens anledning udsendt en opfordring til alle landets skoler om at bruge et kvarter på 'børne-ører og støj', herunder en opfordring til at se denne video. I videoen kan man få viden om børn med høretab og møde Teodor, der er 10 år og bruger høreapparater.

60 procent kan forebygges i verden

32 millioner børn har høretab i verden. Verdenssundhedsorganisationen vurderer, at 60 procent af alle høretab i barndommen kan forebygges – det gælder ikke mindst i udviklingslandene. Generelt er WHO bekymret for udviklingen i høretab. 1,1 milliard yngre mennesker er nemlig også i risikozonen pga. af deres lyttevaner med høj musik i ørerne m.v.
- Det glæder os, at der i år sættes fokus på, at børn også kan have et hørehandicap - det er ikke kun gamle, der har høreproblemer, siger koordinator for børneområdet i Høreforeningen, Sanne Lauridsen. 

Børn i DK har også udfordringer

De fleste børn i Danmark kan i dag hjælpes til at få en nogenlunde hørelse. Hvor tegnsprog tidligere var i spil til børnene sammen med undervisning på centerskoler m.v., fokuseres der i dag næsten 100 procent på træning af den auditive sans, talesproget og inklusion i almindelige skoler.
Udfordringerne for de danske børn ligger bl.a. i, at støtten til at klare sig i institutioner og folkeskole samt støtten til familierne er for svingende.

Hørebørn overses

Høreforeningen mener, at børn med høretab er i risiko for at blive overset i hverdagen, fordi høretab er et skjult handicap, og inkluderede børn med andre diagnoser i højere grad kræver pædagogers og læreres opmærksomhed.
 
- Vi kan se af undersøgelser, at børn med høretab har en tendens til at trække sig, ikke mindst i fritiden. Høreforeningen frygter, at kun de stærkeste familier har overskud til at varetage deres børns handicap - derved bliver nogle børn med høretab meget isolerede, får ingen uddannelse, kort sagt de har ikke en lys fremtid, siger Sanne Lauridsen, der er koordinator på børneområdet i Høreforeningen.

Årsager til høretab hos børn:

 • Genetik – 40 pct
 • Fødselstidspunkt – lav fødselsvægt/mangel på ilt
 • Infektioner – herunder røde hunde hos moder under graviditeten
 • Ørelidelser, fx mellemørebetændelse
 • Støj
 • Medicin

 
Høreforeningen har disse gode råd til at støtte børn med høretab i hverdagen:

 • Undgå larm
 • Tal en ad gangen - ved undervisning kommer det alle til gode
 • Vis dit ansigt. Skjul ikke munden med hånden, så er det lettere at mundaflæse
 • Når der leges, så forklar reglerne for den med høretab
 • Hjælp med at gentage det, som ikke blev hørt
 • Tal tydeligt - råb ikke


WHO's materiale om børn med høretab


Yderligere informationer og evt. cases kan fås ved henvendelse til kommunikationschef Irene Scharbau, 30686078 mail: hoerelsen@hoereforeningen.dk og landsformand Majbritt Garbul Tobberup 40193991 (gerne sms først), mail: mgt@hoereforeningen.dk

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI