Presse

Tal og fakta

Hver 6. over 18 år har problemer med hørelsen

Kilde: Socialforsknings Instituttet

Hver 5. i arbejde har høreproblemer i større eller mindre grad

Kilde: Vive

  • Op mod 800.000 danskere har høre- og lydproblemer. De fleste af disse har god støtte af tekst på TV og anden visuel information.
  • Ca. 300.000 har et høreapparat og har brug for teleslynger og andre hjælpemidler.
  • Ca. 50.000 har et svært høretab - og har problemer med deres hørehandicap i forhold til at holde fast på et job.
  • Ca. 8.000 er døvblevne eller har næsten ingen hørelse tilbage og har brug for tolkeservice. Heraf er ca. 800 personer på arbejdsmarkedet.


Se også

Hvordan opleves et høretab?
Hvad vil det sige at have et høretab?
Konsekvenser af høretab

 

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI