Invester i ører - og spar milliarder af kroner!

3. marts er Verdens Høredag. Høreforeningen har 5 bud på, hvordan man redder Danmark fra en voksende milliardudgift.

Udsendt 1. marts 2017

- Det koster Danmark kassen, at man ikke hjælper mennesker med høreproblemer godt nok, siger Høreforeningens formand, Majbritt Garbul Tobberup.

- Vi håber, at WHOs opfordring til verdens lande om at investere mere i hjælp til mennesker med høreproblemer også vil skabe gehør hos vores danske politikere. For det kan i den grad godt betale sig, siger landsformanden.

Flere undersøgelser, både danske og udenlandske, viser, at Danmark kan spare milliarder ved at give mennesker med høreproblemer den rette hjælp.

Senest har det uafhængige danske IDA Institute, der arbejder med at forbedre hørerehabilitering i hele verden, beregnet, at Danmark kan spare op mod 25 milliarder kroner årligt ved at hjælpe borgere med ubehandlede høretab.

Konsekvenserne af høretab er nemlig mange, fx:

  • Tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet
  • Depression og angst – dobbelt risiko
  • Fald-ulykker: Tredobling af risiko for fald ved blot lille høretab
  • Social isolation = nedsat livskvalitet = nedsat mental sundhed/kognitiv kapacitet = flere hospitalsindlæggelser.

 

Hørejunglen

Ikke mindst de ca. 40 procent med høretab som er i den erhvervsaktive alder, oplever store udfordringer med det system, som Danmark i dag tilbyder til mennesker med høreproblemer.

- Det kan blive umuligt at holde fast på et job, når man skal vente år på at komme til at høre og i øvrigt ikke kan finde vej til yderligere hjælp som fx høretekniske hjælpemidler i det, vi i dag må kalde hørejunglen, siger Majbritt Garbul Tobberup.


Høreforeningens 5 bud på løsninger:

- Behandlingsgaranti på 4 uger på høreapparatbehandling

- Massiv oplysning til borgerne

- En overskuelig vej til hjælp

- Screening for høretab ved 55 år

- Automatisk tilbud om pædagogisk opfølgning efter høreapparat.


En million danskere

Omkring en million danskere vil i 2030 have høreproblemer.  Et stigende antal ældre, der automatisk får høretab og et stort antal unge, der gambler med hørelsen med høj musik i ørerne vil sætte Danmarks hørerehabilitering under endnu større pres, end der er i dag.

Derfor er det alt-afgørende, at tilbuddene ændres, så man som borger kan få hjælp hurtigt og effektivt til sine høreudfordringer.


Lang ventetid

Lige nu er der 2,4 års ventetid på høreapparatbehandling i Odense og et gennemsnit i ventetid på 11 måneder (45 uger) i hele Danmark.

I 2013 var ventetiden i gennemsnit 33 uger, før lovgivningen blev lavet om og tilskuddet til behandling på en privat klinik blev sat ned.

Høreforeningen mener, det er diskrimination, at borgere med hørehandicap bliver holdt uden for behandlingsgarantien på sundhedstilbud, som man giver på stort set alle andre områder.


Disse borgere rammes ekstra hårdt

Nogle patientgrupper skal ifølge Sundhedsstyrelsen høreapparatbehandles på en audiologisk afdeling og rammes derfor ekstra hårdt af de lange ventetider, da de ikke kan gå til en privat klinik. Det drejer sig fx om borgere med væsentligt nedsat skelneevne, asymmetrisk hørenedsættelse, væsentligt generende tinnitus eller borgere der også har andre sansedefekter eller har svingende eller hastigt udviklende høretab.


Høreforeningen markerer Verdens Høredag over hele landet

Høreforeningens lokalafdelinger markerer mange steder i landet Verdens Høredag i form af arrangementer og events. Opfordringen er: Få lavet en høretest, hvis du har mistanke om dårlig hørelse. Fordelene er mange, fx mere energi, lettere kommunikation og mindre risiko for følgesygdomme og social isolation.

Høreforeningens formand deltager i en hørehappening på Christiansborg, hvor tre politikere skal gå på arbejde med ørepropper for at sætte fokus på konsekvenserne af høretab. Høreforeningens formand stiller sig gerne til rådighed for pressen.


Yderligere oplysninger og dokumentation kan fås ved henvendelse til landsformand Majbritt Garbul Tobberup på tlf. 40 19 39 91 eller mail mgt@hoereforeningen.dk eller kommunikationschef Irene Scharbau, tlf. 30 68 60 78, mail hoerelsen@hoereforeningen.dk

 

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI