Folketinget diskuterer historisk lange ventetider på høreapparatbehandling

Ventetiderne på at få høreapparater er steget eksplosivt de sidste år. Nu bliver problemerne taget op på en forespørgselsdebat i Folketinget fredag den 15. december.

Udsendt 13. december 2017

Dansk Folkeparti har efter et møde med Høreforeningen taget initiativ til en forespørgselsdebat i Folketinget om høreområdet. Baggrunden er de historisk lange ventetider på høreapparatbehandling på de offentlige klinikker. Debatten kommer til at dreje sig om, hvilke initiativer regeringen vil tage for at sikre mennesker med hørenedsættelse en ordentlig behandling i sundhedsvæsenet.

Lige nu venter et sted mellem 24.000-34.000 mennesker på høreapparatbehandling.

”Behandling af høreproblemer er et centralt område for rigtig mange danskere, men der er ikke behandlingsgaranti på høreapparatbehandling, og området har ikke fået den nødvendige politiske prioritering. Derfor ser vi nu afsindigt lange ventetider på helt op til 2 år og 4 måneder”, siger Høreforeningens landsformand Majbritt Garbul Tobberup.

Ubehandlede høretab giver større risiko for isolation, nedsat livskvalitet, kognitiv svækkelse, depressioner, angstlidelser og faldulykker. Der er også markant større risiko for tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Alt sammen problemer, der belaster samfundet hårdt økonomisk, og som kunne forebygges ved en effektiv høreomsorg.

”Der er brug for, at høreområdet bliver ligestillet med andre sundhedsområder. Den almindelige behandlingsgaranti på 4 uger, som blev indført i 2016, bør også gælde behandling for høretab. Jeg ser frem til, at debatten i Folketinget forhåbentlig munder ud i et forslag om dette”, siger Majbritt Garbul Tobberup.

Nedenfor ses ventetiden på de offentlige klinikker opgjort i uger. Blå søjle viser ventetiden i januar 2013, da høreapparatområdet blev samlet under sundhedsloven, og regionerne overtog ansvaret for bevilling og finansiering. Rød søjle viser ventetiden primo december 2017:

Ventetider på høreapparatbehandling


Fakta:

  • Regionerne har haft ansvaret for høreapparatbehandlingen siden 2013. Siden da er ventetiderne næsten fordoblet og ligger nu i gennemsnit på 56 uger.
  • I Odense er ventetiden lige nu 2 år og 4 måneder. I Vejle er den 2 år og 3 måneder. Da regionerne fik ansvaret var ventetiden henholdsvis 22 og 16 uger de to steder.
  • Et sted mellem 24.000-34.000 mennesker står i øjeblikket i kø for at blive høreapparatbehandlet.
  • Høreforeningen skønner, at ventetidspuklen kan fjernes ved at tilføre området 150 - 200 mio. kr.
  • Siden 2013 har man sparet en milliard kroner på området.

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til landsformand Majbritt Garbul Tobberup på tlf. 40 19 39 91 eller mail mgt@hoereforeningen.dk eller sekretariatsleder Tine Lyngholm på tlf. 30 73 73 03 eller mail tl@hoereforeningen.dk

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI