Mundbind gør kommunikationen svær

Brug af mundbind giver mennesker med hørenedsættelse ekstra svære betingelser. Høreforeningen har derfor udviklet en række gode råd, der letter kommunikationen.

Udsendt 6. august 2020

Mundbind eller medicinske masker forringer talekvaliteten og dæmper lyden med helt op til 12 dB. Det giver mennesker med hørenedsættelse ekstra udfordringer. Kommunikation gennem plexiglasruder, afstand til den man taler med samt baggrundsstøj, giver også svære betingelser for at høre. Mennesker med hørenedsættelse er derfor stærkt udfordrede af de nødvendige tiltag for at forebygge smitte med coronavirus:

- Det er helt klart, at brug af mundbind, plexiglasruder og regler om afstand gør det rigtig svært, når man hører dårligt. Mundbind dæmper ikke kun lyden, men gør det også umuligt at mundaflæse, hvilket normalt er en vigtig støtte til at forstå, hvad der bliver sagt. Derfor er det vigtigt, at personer med hørenedsættelse gør opmærksom på deres behov, og normalthørende tager hensyn og følger vores råd, siger Høreforeningens landsformand Majbritt Garbul Tobberup.

Omformuler, tal tydeligt og brug papir og blyant

Høreforeningen har udviklet en række gode råd til at forbedre kommunikationen, når brug af mundbind eller andre tiltag er nødvendige. Rådene henvender sig primært til normalthørende, men mennesker med hørenedsættelse kan henvise til dem og på den måde hjælpe til med, at kommunikationssituationen forbedres.

Fx er det en god idé at omformulere sin sætning, hvis personen med hørenedsættelse ikke forstår, hvad man siger, i stedet for blot at gentage. Man skal heller ikke råbe, men tale højt, langsomt og tydeligt. Skift også gerne kommunikationsform til fx papir og blyant, hvis det er for svært at gennemføre en samtale. Du kan også bruge diktafonfunktionen i noteprogrammet på en mobiltelefon eller tablet/iPad eller Siri.

Se alle rådene her.

Print og tag med

Print rådene og tag dem med som støtte eller hæng dem op på steder, hvor de kan gøre nytte, fx på hospitaler, i testcentre, i sundhedscentre, på plejecentre, på biblioteker, i supermarkeder eller lign.

For flere oplysninger kontakt:
Landsformand Majbritt Garbul Tobberup, e-mail: mgt@hoereforeningen.dk, tlf. 40 19 39 91.
Kommunikationsmedarbejder Mette Lundgaard, e-mail: ml@hoereforeningen.dk, tlf. 36 38 85 74.

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI