Udvalg

Menièreudvalget

Udvalget skal være konsultativt organ for Høreforeningens hovedbestyrelse i spørgsmål vedrørende Menières sygdom, dens årsager og behandlingsmæssige muligheder.

Udvalget består af:

  • Herluf Nis Thomsen (formand)
  • Jens Wiinholt (HB-repræsentant)
  • Marianne Tyrsted
  • Bo Ørting
  • Mette Marie Bergsø

Derudover er speciallæge Morten Friis fra Aleris-Hamlets Svimmelhedsklinik tilknyttet udvalget som faglig konsulent.

Kontakt: meniereudvalg@hoereforeningen.dk

Kommissorium

Udvalget har fokus på kompetent diagnostisering, behandling og rehabilitering af mennesker, der har Meniéres sygdom eller andre svimmelhedstilstande relateret til ørerne.

Udvalgets arbejde

Udvalget er konsultativt organ for hovedbestyrelsen i spørgsmål vedrørende menière, dens årsager og behandlingsmuligheder.

Udvalget arbejder for styrkede og ensartede behandlingstilbud i forbindelse med menière. De er opdateret på menièrebehandlingen i hele landet, har overblik over hvor i landet, der er svimmelhedsklinikker samt overblik over specialundervisning og rådgivning på kommunikationscentre (f.eks. håndtering af angst for anfald).

Udvalget skal udbrede kendskab til menière – diagnostik og behandling - til Høreforeningens medlemmer. Udvalget har ansvar for, at m & t kontaktpersonerne opdateres på menièredelen. De afholder bl.a. arrangementer om de nyeste forsknings­resultater og behandlingsmuligheder.

Udvalgets sammensætning

Bemandingen i udvalget består af 4 personer + 1 HB-kontaktperson.

Fælles med øvrige udvalg

Udvalget arbejder også med at skabe synlighed og kendskab til Høreforeningen. Synliggørelsen af foreningen skal sikre, at kendskabet til foreningens navn og virke styrkes i den bredest mulige kreds. Derudover skal udvalget medvirke til at udbrede information om de fordele, man får ved et medlemskab til arrangementer mv.

Udvalget konstituerer sig med formand og evt. sekretær. Udvalget kan kontakte såvel interne og eksterne fagpersoner samt Høreforeningens sekretariat til støtte for udvalgets arbejde.

Hovedbestyrelsen udpeger medlemmer til udvalgene efter indstilling. Alle medlemmer af Høreforeningen har mulighed for at indstille til udvalgene.

Udvalget skal udarbejde en handleplan for udvalgets indsatsområder. Handleplanen udarbejdes for et år med afsæt i de prioriterede indsatser for 2023-27 og forelægges for Hovedbestyrelsen. HB kan supplere med forventninger til handle­planen.

Udvalgets referater sendes til sekretariatet, der formidler dem til resten af organisationen. Der udarbejdes opfølgninger fra udvalget på handleplanen til Hovedbestyrelsens møder. En gang årligt udarbejder sekretariatet en status på arbejdet med de prioriterede indsatser – bl.a. på baggrund af udvalgenes tilbagemeldinger.

Relevante informationer om udvalgets arbejde sendes til Høreforeningens kommunikationsansvarlig til evt. videre formidling.

Rejse- og mødeomkostninger afholdes af Høreforeningens sekretariat efter retningslinjer fastsat af HB.   

 

Udvalgets kommissorium godkendt af HB den 4. november 2023.

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI