Udvalg

CI-udvalget

Udvalget skal være konsultativt organ for Høreforeningens hovedbestyrelse i spørgsmål vedrørende CI-opererede samt de behandlingsmæssige, kontaktmæssige og kommunika­tions­­­mæs­sige og andre forhold, der knytter sig til at være CI-opereret.

Udvalget består af:

  • Per Busk (HB repræsentant)
  • Vakant
  • Vakant
  • Vakant
  • Vakant


Kontakt: ci-udvalg@hoereforeningen.dk

Følg også med her:
Facebookgruppen Cochlear Implant (CI)

Kommisorium

Udvalget beskæftiger sig bredt med CI-området herunder de behandlingsmæssige og kommunikationsmæssige forhold, der knytter sig til at være CI-opereret.

Udvalgets arbejde

Udvalget skal være konsultativt organ for Høreforeningens hovedbestyrelse i spørgsmål vedrørende CI området.

Udvalget følger med i udviklingen og forskningen på området, herunder også forskning i det psykiske udbytte af CI, i hvilke specialundervisningstilbud og rådgivningstilbud, der gives på CI-området mv.

Udvalget arbejder også internationalt med kontakt til EURO-CIU og indstiller i samarbejde med Døvblevne- og Tolkebrugerudvalget en repræsentant til VDNR (Vuxendövas Nordiska Råd).

Udvalget faciliterer blandt andet via arrangementer udbredelse af viden og netværksdannelse for CI-brugere, pårørende samt kandidater til CI.

Udvalgets sammensætning

Bemandingen i udvalget består 4 personer + 1 HB-kontaktperson.

Fælles med øvrige udvalg

Udvalget arbejder også med at skabe synlighed og kendskab til Høreforeningen. Synliggørelsen af foreningen skal sikre, at kendskabet til foreningens navn og virke styrkes i den bredest mulige kreds. Derudover skal udvalget medvirke til at udbrede information om de fordele, man får ved et medlemskab til arrangementer mv.

Udvalget konstituerer sig med formand og evt. sekretær. Udvalget kan kontakte såvel interne og eksterne fagpersoner samt Høreforeningens sekretariat til støtte for udvalgets arbejde.

Hovedbestyrelsen udpeger medlemmer til udvalgene efter indstilling. Alle medlemmer af Høreforeningen har mulighed for at indstille til udvalgene.

Udvalget skal udarbejde en handleplan for udvalgets indsatsområder. Handleplanen udarbejdes for et år med afsæt i de prioriterede indsatser for 2023-27 og forelægges for Hovedbestyrelsen. HB kan supplere med forventninger til handle­planen.

Udvalgets referater sendes til sekretariatet, der formidler dem til resten af organisationen. Der udarbejdes opfølgninger fra udvalget på handleplanen til Hovedbestyrelsens møder. En gang årligt udarbejder sekretariatet en status på arbejdet med de prioriterede indsatser – bl.a. på baggrund af udvalgenes tilbagemeldinger.

Relevante informationer om udvalgets arbejde sendes til den kommunikationsansvarlige i Høreforeningen til evt. videre formidling.

Rejse- og mødeomkostninger afholdes af Høreforeningens sekretariat efter retningslinjer fastsat af HB.   

 

Udvalgets kommissorium godkendt af HB den 4. november 2023.

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI