Organisation

Vedtægter

Vedtægter for Høreforeningen

Høreforeningens vedtægter er vedtaget på foreningens landsmøde, hvor de også revideres. De seneste ændringer er fra 2023:

Vedtægter for Høreforeningen - vedtaget på Landsmøde 2023

Bemærk, at der fremover alene er ét sæt vedtægter, der også omfatter lokalafdelingerne.Webdesign og udvikling / SYNERGI