Høreapparater

Lær at bruge høreapparat

Det foregår på kommunikationscentret - men det er ikke alle, der ved det.

Et kommunikationscenter er et sted, der yder hjælp og vejledning til mennesker med kommunikationshandicaps, fx hørenedsættelser. Nogle steder i landet vil høreklinikken automatisk informere kommunikationscentret om, at der er kommet en ny høreapparatbruger. Kommunikationscentret vil så sende brugeren en invitation til en samtale om høreproblemer og undervisning i brugen af høreapparatet. Da det ikke fungerer sådan alle steder, og hvis du har købt dit høreapparat hos en privat høreapparatforhandler, vil det være en god idé selv at tage kontakt til dit kommunikationscenter. 

Nogle steder er der lang ventetid på at komme til. Til gengæld er der langt de fleste steder i landet flere træffesteder, så man ikke skal køre langt for at få hørehjælp. Husk at medbringe en kopi af din hørekurve.

Tilbud om kurser

På kommunikationscentret kommer brugeren til samtale med en hørepædagog, der vil spørge til brugerens hverdag og hørebehov for at få en idé om, hvorvidt høreapparatet skal efterjusteres og om brugeren har behov for kurser og undervisning. Fx kurser i 'høretaktik': Hvordan begår jeg mig med høreapparat, hvor placerer jeg mig i forhold til lydene etc. Eller kurser i tegnstøttet kommunikation mm. Der findes også særlige kurser for erhvervsaktive.

Inden besøget

Inden besøget på kommunikationscentret er det godt at gøre sig klart, hvordan ens høreproblemer ytrer sig og hvor længe, man har haft dem. Det er også en god idé at være i stand til at beskrive konkrete situationer, hvor det kniber med hørelsen, hvordan man har været placeret, ligesom man kan overveje, om man har brug for kurser etc. Jo mere konkret man kan beskrive sin situation og give udtryk for sine behov, jo bedre kan hørepædagogen vejlede.

Hjælpemidler

Det er også på kommunikationscentret, man kan få råd og vejledning om de øvrige hjælpemidler, der findes til mennesker med hørenedsættelse. Det kan være teleslynge og FM-anlæg, som kan hjælpe med at overføre lyden fra radio, tv og dørklokke direkte til høreapparatet. Andre hjælpemidler er fx lyskaldeanlæg, forstærkerdørklokke og vibratorvækkeur.

Bemærk, at det er vigtigt at tale om hjælpemidlerne allerede på høreklinikken, da muligheden for at bruge teleslynge og FM-anlæg afhænger af høreapparatet.

Det er brugerens kommune, der efter loven skal betale hjælpemidler til brug i hjemmet efter en ansøgning, som oftest udformes af hørepædagogen på kommunikationscentret. Hjælpemidler til arbejdspladsen kan du få hjælp til at ansøge om hos din specialkonsulent. De fleste kommuner lytter til anbefalingerne fra kommunikationscentret, men der kan være stor forskel på kommunernes velvilje over for bevilling af hjælpemidler, og nogle steder må du igennem en del bryderier for at få bevilget de hjælpemidler, der kan forstærke effekten af dit høreapparat.

Find dit kommunikationscenter

Læs mere om specialkonsulenter.


Videoer om brug og vedligehold af høreapparater

På hjemmesiden HøreRehab.dk finder du en række korte, tekstede, videoer om brug og vedligehold af høreapparater. Fx kan du se, hvordan du sætter apparatet ind i øret, hvordan du skifter batteri, og hvordan du rengører proppen og skifter eller renser slangen.

Se videoerne her.

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI