Brugte høreapparater

Hvad skal du gøre med dine gamle høreapparater og andet høreteknisk udstyr, når du har fået nyt?

Hvis apparaterne ikke længere virker, må du ikke smide dem i din almindelige skraldespand, da de kan forurene miljøet. De skal i stedet bortskaffes som elektronisk affald via din kommunes indsamlingsordning. Du kan også aflevere dem til den høreklinik, hvor du fik dem udleveret. Det samme gør sig gældende for udtjente fjernbetjeninger til høreapparater, CI-processorer samt andet høreteknisk udstyr.

Hvis høreapparaterne stadig fungerer, er der ingen grund til at skaffe sig af med dem. De kan være gode at have i reserve, fx hvis det bliver nødvendigt at indsende de nye apparater til reparation.

Er der ikke længere brug for høreapparaterne, fx pga. dødsfald, kan de fx afleveres til den høreklinik, hvor de blev udleveret.

Giv dine gamle høreapparater til Malawiprojektet

Malawiprojektet hjælper børn med høretab i det afrikanske land Malawi. I samarbejde med HLF, den norske høreforening, er det aftalt, at man kan sende sit brugte udstyr til Norge, så sender de det videre til Malawi. Vil du donere aflagte høreapparater/udstyr væk, så send det til:

Berit Tollefsen, HLF Briskeby
kompetansesenter AS, Ringeriksveien
77, 3402 LIER, Norge

I pakken bedes vedlagt en seddel med beskeden: ”To Montfort Audiology Clinic”.

Høreapparater

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau