Brugte høreapparater

Hvad skal du gøre med dine gamle høreapparater og andet høreteknisk udstyr, når du har fået nyt?

Hvis apparaterne ikke længere virker, må du ikke smide dem i din almindelige skraldespand, da de kan forurene miljøet. De skal i stedet bortskaffes som elektronisk affald via din kommunes indsamlingsordning. Du kan også aflevere dem til den høreklinik, hvor du fik dem udleveret. Det samme gør sig gældende for udtjente fjernbetjeninger til høreapparater, CI-processorer samt andet høreteknisk udstyr.

Hvis høreapparaterne stadig fungerer, er der ingen grund til at skaffe sig af med dem. De kan være gode at have i reserve, fx hvis det bliver nødvendigt at indsende de nye apparater til reparation.

Er der ikke længere brug for høreapparaterne, fx pga. dødsfald, kan de afleveres til den høreklinik, hvor de blev udleveret.

En anden mulighed er at søge på nettet efter indsamling af brugte høreapparater. Ind i mellem efterspørger forskellige organisationer brugte apparater til projekter i udviklingslande. Apparaterne bliver efterset og tilpasset de nye brugeres behov.

Høreapparater

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau