Specialkonsulenter

Specialkonsulenter

En specialkonsulent yder rådgivning til personer med høretab eller andre hørerelaterede sygdomme, fx Menières sygdom, tinnitus eller lignende. En specialkonsulent kan fx også hedde konsulent inden for job, uddannelse og hørelse.

Med udgangspunkt i hørehandicappet tilbyder specialkonsulenten udredning, rådgivning og vejledning i forhold til uddannelsessøgende og erhvervsaktive:

 • om valg af uddannelse og erhverv, herunder information om  særlige støttemuligheder og  hjælpemidler.
 • om arbejdsfastholdelse, revalidering, flexjob og øvrige støttemuligheder efter arbejdsmarkeds- og sociallovgivningen.

Specialkonsulenten kan:

 • beskrive  høretabets omfang og konsekvenser til brug for forståelse og accept på arbejdspladsen eller  i forbindelse med jobcentrets  arbejdsevnevurdering.
 • deltage i møder på uddannelsessteder, arbejdspladser og med kommunale myndigheder.
 • koordinere de sociale, arbejdsmarkedsmæssige, audiologiske og pædagogiske muligheder for den enkelte person med hørenedsættelse.
 • rådgive vedrørende accept, erkendelse og personlige konsekvenser af høretabet.
 • tilbyde en social specialviden om hørehandicap, som ikke udbydes i den kommunale forvaltning eller Jobcentret.
 • være behjælpelig ved afprøvning og ansøgning om hjælpemidler til arbejde og uddannelse.


Til kommunale sagsbehandlere og medarbejdere i jobcentrene tilbyder specialkonsulenten:

 • Generel faglig rådgivning
 • Udredning vedrørende hørehandicappet og kompensationsmuligheder
 • Specifik brugerrelateret rådgivning vedrørende høretabets betydning og indvirkning på konkrete brugeres situation


Til virksomheder med døvblevne og mennesker med hørenedsættelse tilbyder specialkonsulenten rådgivning og vejledning vedrørende:

 • Kommunikationshjælpemidler
 • Kommunikationsstrategi i forhold til mennesker med hørenedsættelse
 • Mennesker med hørenedsættelses situation på arbejdspladsen

Specialkonsulentbistand er et rådgivningstilbud i henhold til § 12 i Lov om Social Service. Rådgivningen er en del af rehabiliteringsindsatsen i forhold til unge og voksne med hørehandicap.

Find din specialkonsulent

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI