Høreapparater

Tilpasning af høreapparater

Det er muligt at skræddersy høreapparaterne til den enkelte brugers behov. Vær opmærksom på, at det sagtens kan være nødvendigt med en del efterjusteringer.

Når høreapparatet skal tilpasses er det vigtigt, at brugeren og høreapparattilpasseren overvejer, hvordan apparatet skal fungere i forskellige lyttemiljøer.

Er brugeren en aktiv person, der deltager i sammenhænge med møder og mange mennesker, eller er naturens lyde med knasende skovbund og fuglefløjt det vigtigste? Skal gadestøjen uden for vinduet dæmpes, så samtalen indenfor bliver behagelig, eller er det rart at have styr på, om maskinerne i værkstedet lyder, som de skal?

Personer med samme høretab kan lægge noget vidt forskelligt i, hvad det er at høre godt.

Vigtigt med tid til dialog

Hvis tilpasningen skal blive en succes, skal brugeren af høreapparatet og tilpasseren, dvs. audiologiassistenten, have en god dialog. Det skal være i orden at tage sig tid, både når behovet skal klarlægges, og senere, efterhånden som det ændrer sig.

For tilpasseren går en stor del af tilpasningsarbejdet ud på at fange de informationer, brugeren kommer med, uden at han eller hun måske er klar over det. Tilpasseren skal forsøge at få indsigt i livsstil og hørebehov, og hvad der er vigtigt og mindre vigtigt for den enkelte bruger.

Gode råd - inden du anskaffer dig et høreapparat

Inden man går i gang med en afprøvning af høreapparater, kan det være en god idé at sætte sig ind i, hvad høreapparater er, og hvad man kan forvente sig af dem. På høreapparatfirmaernes hjemmesider er der mange forskellige nyttige informationer. Forbered dig godt inden dagen på høreklinikken. Men lyt også til, hvad høreapparattilpasseren fortæller om dit høreapparats muligheder.

Sidder det, som det skal?

En årsag til, at et høreapparat ikke fungerer tilfredsstillende, kan være pasformen på selve øreproppen eller skallen på høreapparatet. Det er meget vigtigt, at høreapparatet er placeret rigtigt i øregangen. Placeringen kan have indflydelse på både lyden fra høreapparatet og på, hvor behageligt apparatet er at have på.

Hvis du oplever, at høreapparatet giver ubehag i øregangen, skal du sikre dig, at det er korrekt placeret - få evt. en anden person til at hjælpe dig med at vurdere, om det sidder korrekt. Hvis du er i tvivl, kontakt evt. din hørespecialist, dvs. høreklinikken eller den private leverandør, for at få en vurdering af, om der måske skal laves et nyt aftryk, der passer bedre.

Hvis det alligevel ikke fungerer, som det skal

Hvis du oplever, at høreapparatet ikke fungerer tilfredsstillende i forskellige situationer, kan det have flere årsager. Moderne høreapparater har mange forskellige 'håndtag', der kan justeres på for at finindstille lydkvaliteten. For at lette høreapparattilpasserens arbejde og sikre den rigtige finindstilling, er der en del oplysninger, som er afgørende:

Beskriv i detaljer:

  • Hvor du er, når høreapparatet ikke fungerer (hjemme i stuen, på gaden, ved stranden, i skoven, i bilen osv.).
  • Hvem er du sammen med (ingen, voksne der taler eller børn som larmer osv.)?
  • Hvordan er du placeret i forhold til andre personer (langt fra, tæt på, bagved osv.)?
  • Hvordan er lydmiljøet omkring dig (stille, svag støj, almindelig samtale, megen larm osv.)?
  • Er der maskiner, der larmer i baggrunden (motorstøj, støvsuger, oliefyr, opvaskemaskine, græsslåmaskine, printere, computere, biler osv.)?

Check med andre, som hører normalt, om der er 'mærkelige' lyde i omgivelserne.
Vurdér, om de lyde, som volder problemer, er svage eller kraftige. Hvis høreapparatet har flere programmer, skal du sikre dig, at du og høreapparattilpasseren taler om det samme program.

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI