Høreapparater

Guide ved udlevering af høreapparat

Høreforeningen har udarbejdet denne guide, med nogle overvejelser, du kan gøre dig, inden du får et høreapparat ved en offentlig audiologisk afdeling.

Dine behov

Mennesker har forskellige hørebehov. Brug noget tid på at afklare dit behov. For de fleste er det relevant at overveje, om der ud over selve høreapparatet er behov for hjælpemidler fx:
•    Teleslynge – forudsætter at der er telespole i selve høreapparatet
•    FM-anlæg
•    Fjernbetjening
•    Opkobling til mobil, telefon, tv, computer mv.

Hvis du har brug for rådgivning, kan du henvende dig til dit kommunikationscenter.

Hvilke høreapparater kan man få på de offentlige klinikker?

Det offentlige har mulighed for at vælge i mellem en række forskellige høreapparater, så man kan tilgodese den enkelte brugers individuelle behov. Her kan du se en liste over, hvilke høreapparater, der pt. uddeles i det offentlige. (Brug zoom-funktionen i pdf-dokumentet til at gøre teksten større).

Oversigten henvender sig til klinikpersonale og kan derfor være svær at forstå som almindelig bruger. Men for den erfarne høreapparat-bruger, kan den være god at orientere sig i, hvis man fx ønsker at tjekke om et bestemt apparat kan fås på de offentlige klinikker.

Høreapparatet vælges på baggrund af brugerens individuelle behov i dialog mellem klinikpersonalet og brugeren. Der er altså ikke tale om, at man som bruger kan vælge frit, da der er flere forhold, der gør sig gældende.

Bemærk, at oversigten justeres ca. hvert halve år, hvor der kommer en del nye apparater i sortimentet. Den nuværende oversigt trådte i kraft 1. juni 2024.

Bliver du behandlet på en puljeklinik, vil ørelægen kunne vælge mellem de samme apparater, som er i oversigten.

Gratis på de offentlige klinikker

Det er gratis at få høreapparat i det offentlige, men det er samtidig også et udlån. Det skal derfor afleveres tilbage, når du ikke længere bruger det – for eksempel når du får et nyt apparat.

Der kan være lang ventetid til behandling på de offentlige audiologiske afdelinger. Læs mere om ventetiden her.

Husk, at du har frit sygehusvalg og dermed kan bede din ørelæge om at sende henvisningen til den klinik, du ønsker. Det gælder også selvom høreklinikken ligger i en anden region. Vær dog opmærksom på, at det kan blive nødvendigt at tage turen til høreklinikken en del gange, fx for at få efterjusteret høreapparaterne. Vær også opmærksom på, at en høreklinik har ret til at afvise dig, hvis de vurderer, at de ikke har kapacitet til at behandle borgere uden for deres optageområde.

Se kontaktinfo til de offentlige høreklinikker.

Undervisning, tilpasning, vedligeholdelse mv.

Tilpasning, ørepropper mv. er også gratis og de audiologiske afdelinger står også for at vedligeholde og reparere dit høreapparat, hvis det bliver nødvendigt.

Din kommune skal tilbyde gratis instruktion og undervisning i brug af høreapparatet, hvad enten du har købt dit apparat hos en privat forhandler eller fået det gratis via det offentlige. Den audiologiske afdeling kan oplyse dig om, hvor du skal henvende dig, for at modtage undervisning i brug af høreapparatet.

Batterier er altid gratis. Læs hvordan du bestiller batterier.

Regler for erstatning

Hvis du har fået dine høreapparater gennem en offentlig audiologisk klinik, har du som udgangspunkt ret til at få erstattet dine apparater, hvis du mister dem eller de går i stykker.

Kontakt Høreforeningen

Hvis du er i tvivl om dine rettigheder og muligheder og er medlem af Høreforeningen, kan du kontakte din lokale afdeling af Høreforeningen eller Høreforeningens sekretariat. Ring til Høreforeningens sekretariat på tlf.: 36 75 42 00 mandag til fredag kl. 10-14. eller send en mail til vejledning@hoereforeningen.dk

Bliv medlem af Høreforeningen.

 

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI