Værktøjer fra Ida Institute

IDA Institute har udviklet en række værktøjer, der kan hjælpe mennesker med høretab og øresygdomme som fx tinnitus til at få sat ord på de udfordringer, de oplever, og hvordan de håndterer dem. På den måde kan man få hjælp til at styrke dialogen med sin familie og sit netværk samt med de fagpersoner, man møder.

Dilemma-spillet

Fx kan du bruge Dilemma spillet, hvor du kan se forslag til, hvordan du kan håndtere nogle af de mest almindelige kommunikationsvanskeligheder og planlægge dine egne strategier. Gå til Dilemma-spillet her.

Vi anbefaler, at du på forhånd aftaler med din hørekonsulent, om værktøjerne kan indgå som et redskab i dialogen med hørekonsulenten.

Se alle værktøjerne her

Se også denne video (på engelsk) der opfordrer til, at man gør noget ved sin hørenedsættelse:


Om IDA Institute

IDA Institute er kendt for at udvikle redskaber af høj kvalitet til både professionelle og patienter med høretab og øresygdomme. Du finder mere information om IDA Institute og deres redskaber her.

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI