Høreapparater

Guide ved køb af høreapparat

Høreforeningen har udarbejdet denne guide med nogle overvejelser, du kan gøre dig, inden du køber et høreapparat ved en privat forhandler.

Dine behov

Mennesker har forskellige hørebehov. Brug noget tid på at afklare dit behov. For de fleste er det relevant at overveje, om der ud over selve høreapparatet er behov for hjælpemidler fx:

 • Teleslynge – forudsætter at der er telespole i selve høreapparatet
 • FM-anlæg
 • Fjernbetjening
 • Opkobling til mobil, telefon, tv, computer mv.

Hvis du har brug for rådgivning, kan du henvende dig til dit kommunikationscenter.

Særligt ved private høreklinikker

Hvis du vælger at købe høreapparater hos en privat forhandler, kan du få tilskud fra din region, såfremt du har en henvisning på høreapparatbehandling fra en ørelæge. Pr. 1. januar 2024 ydes et tilskud på 4.386 kr. for behandling af 1. øre og 2.418 kr. for behandling af 2. øre.  Hvis udgifterne overstiger disse beløb, skal du selv betale merprisen.

Inden du siger ja til et apparat, er det godt have afklaret følgende:

 • Hvad er inkluderet i tilskuddet og hvad skal jeg selv betale?
 • Hvad får jeg for merprisen – og har jeg brug for de ekstra funktioner?
 • Kan jeg få apparatet byttet, hvis det viser sig ikke at opfylde mine behov?
 • Kan jeg få pengene tilbage efter et stykke tid?
 • Er justering inkluderet i prisen – i så fald hvor længe og hvor mange gange?
 • Skal jeg selv betale for slanger, ørepropper og filtre?

Ekstra tilskud til høreapparater

Det er i visse tilfælde muligt for nogle pensionister at få helbredstillæg til høreapparater. Helbredstillægget dækker op til 85 procent af egenbetalingen. Læs mere om helbredstillæg til høreapparater.

Tilskud med "danmark"

Sygeforesikringen "danmark" yder tilskud til høreapparater. Læs mere om tilskuddet hos "danmark"

Regler for erstatning af høreapparater

Har du fået dine høreapparater hos en privat forhandler med offentligt tilskud, har du ikke ret til erstatningsapparater. Her kan du udelukkende få nye apparater hvert fjerde år - også selvom du mister dine apparater eller de går i stykker inden da.

Hører under købeloven

Høreapparater, der er købt ved en privat forhandler, er omfattet af købeloven. Spørg forhandleren om service, garanti og forsikring:

 • Er der garanti på hele apparatet?
 • Hvad omfatter garantien? Hvad med reparation, hvis apparatet går i stykker?
 • Hvad hvis mit høreapparat bliver væk eller stjålet?
 • Hvordan er apparatet forsikret – dækker min private forsikring?

Forsikring af private apparater

Det er en god idé at undersøge, hvorvidt din private forsikring dækker tabte eller ødelagte apparater, hvis du har købt dine høreapparater hos en privat forhandler med offentligt tilskud.

Batterier

Batterier er altid gratis. Læs hvordan du bestiller batterier.

Undervisning

Din kommune skal tilbyde gratis instruktion og undervisning i brug af høreapparatet, hvad enten du har købt dit apparat hos en privat forhandler eller fået det gratis via det offentlige.

Kontakt Høreforeningen

Hvis du er i tvivl om dine rettigheder og muligheder og er medlem af Høreforeningen, kan du kontakte din lokale afdeling af Høreforeningen eller Høreforeningens sekretariat. Ring til Høreforeningens sekretariat på tlf.: 36 75 42 00 mandag til fredag kl. 10-14. eller send en mail til vejledning@hoereforeningen.dk

Bliv medlem af Høreforeningen.

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI