Tekstning

Tilgængelighed

Hørelsen er vores vigtigste kommunikationssans. At have lyd- og høreproblemer skaber problemer i forhold til kommunikation med andre mennesker og kan i yderste konsekvens medføre isolation.

Ud over vanskeligheder med at opfatte tale, skaber hørenedsættelse også problemer i forhold til alle andre lyttesituationer, fx musik, at opfatte telefonens ringen, brandalarmer, dørklokker og meget mere. Hørelsen er også en vigtig sans, når der sker noget på længere afstand.

Alle de tiltag, som kan bidrage til at tydeliggøre lyden og nedbringe baggrundsstøj og dårlig akustik, vil forbedre forholdene for mennesker med hørenedsættelse.

Det gør Høreforeningen

Høreforeningen har et tilgængelighedsudvalg, der arbejder for at forbedre vilkårene for mennesker med hørenedsættelse.

Tekstning på tv og andre medier er et meget vigtigt indsatsområde for Høreforeningen. Mennesker med hørenedsættelse har behov for tekstning af dansksprogede tv-programmer og biograffilm, såvel som normalthørende har behov for tekstning af fremmedsprogede tv-programmer og biograffilm.

Vi arbejder for fuld tekstning på alle tv-kanaler og on demand tjenester, der kan ses i Danmark, samt tekstning af danske videoklip på nettet og af dansksprogede biograffilm. Herunder arbejder vi for et øget fokus på kvaliteten af tekstningen, ikke mindst hvad angår tekstning af direkte programmer.

Foreningen arbejder ligeledes for, at der er teleslynge eller lignende teknisk udstyr i alle rum, hvor mennesker forsamles.

Skrivetolkning

Skrivetolkning giver ligeledes øget tilgængelighed og mulighed for at deltage i samfundet på lige fod med normalthørende. Skrivetolke kan bestilles gennem Høreforeningens Tolkeformidling. En skrivetolk er altid gratis for brugeren.

Høreforeningen arbejder blandt andet for, at hele tolkeområdet har samme kvalitets- og kompetencekrav til tolkene samt for, at der uddannes det nødvendige antal tolke.   

Tilgængelighedsguide

Høreforeningen har udgivet en tilgængelighedsguide, der giver et generelt billede af, hvordan samfundet kan indrettes for mennesker med hørenedsættelse. Læs Høreforeningens tilgængelighedsguide (pdf)

Læs mere

Læs om krav om teleslynger i forsamlingslokaler.

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI