Tekstning

Tekster i teatret

Flere og flere teatre vælger at tilbyde tekster på nogle af deres forestillinger, så de bliver tilgængelige for mennesker med hørenedsættelse. Her kan du læse om, hvordan det fungerer.

Tekstning af teaterforestillinger foregår ved, at man via en gratis app, som man downloader til sin telefon eller tablet, løbende kan læse tekster, der svarer til det sagte på scenen. Under forestillingen sidder der en person og trykker teksterne ind, efterhånden som de bliver sagt, fordi et skuespil er dynamisk. Teksten kommer løbende med lys skrift på en mørk baggrund, så lyset fra ens telefon eller tablet forstyrrer de andre teatergængere mindst muligt. Der skrives i forskellige lyse farver, alt efter hvem der taler.


Inden forestillingen er alle tekster lagt ind i systemet, dette sker ofte tæt på premieren, da arbejdet med teaterforestillinger er en levende proces, hvor der kan ske ændringer i manus undervejs.

Tekstning af teaterforestillinger er ressourcekrævende, men heldigvis har en del teatre valgt at prioritere det og søger fx fonde for at få det finansieret. Tekstningen lader sig også gøre på grund af støtte fra Det Københavnske Teatersamarbejde. Foreløbig er det dog også kun teatre i Københavnsområdet, der har tekstet deres forestillinger, men Høreforeningen håber, at det gode tiltag vil brede sig til teatre over hele landet.

Hvad gør jeg, hvis jeg vil se en teaterforestilling med tekster? 

Først og fremmest skal du sikre dig, at den teaterforestilling du skal se, er med tekster. Spørg dig for på dit teater eller følg med på Høreforeningens hjemmeside, hvor vi løbende annoncerer teaterforestillinger med tekster. Når billetterne er købt, følger du anvisningerne på teatrets hjemmeside, som typisk vil være:

- Download den gratis app 'THEA Dogood' fra Google Play eller App Store
- Vælg wifi-forbindelse (få navn og kode af teatret)
- Sæt din telefon på lydløs
- Vælg sprog: dansk eller engelsk
- Spørg personalet om hjælp, hvis der opstår problemer

Nogle teatre udlåner også tablets, forhør dig om muligheden, hvis du ikke har en smartphone eller en tablet.

 

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI