Artikel: Forebyggelse virker mod høreskader

Størstedelen af de ca. 2.800 høreskader, der blev anmeldt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i 2015, blev anmeldt af mænd fra bygnings- og produktionsbranchen – der er et lille fald i antallet af anmeldelser i forhold til året før.

AF METTE BYRGESEN JENSEN

Der er tilsyneladende stor risiko for at gå på pension med et høreapparat, hvis man f.eks. arbejder med råstofudvinding og vandforsyning eller i landbruget eller byggeribranchen:
– Det er de mange larmende maskiner i disse erhverv, der stille og roligt nedbryder din hørelse, siger Henrik Kolstad, der er professor ved arbejdsmedicinsk klinik på Aarhus Universitetshospital, hvor han forsker i arbejdsbetingede sygdomme.

I de før nævnte brancher kan det være meget svært at indkapsle processen og dermed begrænse støjen, forklarer Henrik Kolstad. Han glæder sig dog over, at der er blevet meget mere fokus på brugen af de personlige værnemidler som høreværn eller anvendelse af mindre larmende maskiner og anden teknologi i de pågældende erhverv.

Reservekapaciteten bliver ødelagt

– Vi ved, at det nytter at passe på ørerne, siger Henrik Kolstad.
Der er i dag stor opmærksomhed omkring brugen af høreværn ved støjende arbejde allerede på de unges uddannelser og lærerpladserne. Heldigvis for det, mener Henrik Kolstad, da de unge år er de mest sårbare år for ørerne.
– Skaden på ørerne sker i de unge år, men man mærker dem og erkender dem først, når man er oppe i årene. Det er sådan, at den høreskade, man pådrager sig som ung, først kommer til udtryk, når man bliver ældre, forklarer han.
– Vi ved, at for alle falder hørelsen med tiden. Det er så at sige reservekapaciteten, der ødelægges yderligere ved støjpåvirkningen.

Brug høreværn fra begyndelsen

Undersøgelser viser, at det er det gennemsnitlige niveau af støj, man udsættes for dag efter dag, hørelsen tager skade af, og ikke de høje lyde i sig selv:
– Man ved, at går man i støj hver dag, så er det allerede efter 10 år for sent at gøre noget ved det, derfor er det så vigtig at tage sig nogle forholdsregler allerede, når man begynder at arbejde i et støjende erhverv.

Arbejdstilsynet anbefaler, at du beskytter dine ører med høreværn, hvis du arbejder i støj, der overstiger 80 decibel.

Anmeldte høreskader

12.899 høreskader fra 2011-2015. Det er næst efter psykiske gener og hudsygdomme den hyppigste arbejdsskade i Danmark, og høreskader har været stigende i de fem år.

Høreskader pådraget på arbejde er tilsyneladende et større problem for mænd end for kvinder:
2015: I alt 2.798 Kvinder: 250 Mænd: 2.548
2014: I alt 2.806 Kvinder: 316 Mænd: 2.490

Denne artikel er oprindeligt bragt i Høreforeningens medlemsblad december 2016

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI