Støj

Børn og støj

Børns hverdag er fuld af støj og selv lav støjpåvirkning kan føre til forringet indlæring og koncentration.

Støj kan for børn føre til:

  • Nedsat hørelse
  • Tinnitus
  • Stress
  • Øget blodtryk
  • Forstyrre søvn og dermed nødvendig hvile for krop og hjerne
  • Dårlig sprogopfattelse og sprogudvikling
  • Negativ indflydelse på børns læring, motivation, hukommelse og koncentrationsevne.


Der er fundet høje støjniveauer i hjemmet, i trafikken, på hospitaler, i daginstitutioner, i skoler og på diskoteker og festivaler. For tidligt fødte børn i kuvøser kan blive udsat for støjniveauer, som kan nå helt op til 120 dB. Legetøj kan have støjniveauer på 80 dB og nå op på 140 dB. Til sammenligning er støjgrænsen på arbejdsplader 85 dB og smertegrænsen er 125 dB.

Fostre får også støjskader

Gravide med fuldtidsarbejde i miljøer, hvor støjniveauet er over 85 dB, har en øget risiko på 80 procent for, at deres børn får høreskader og tinnitus. Det viser et svensk studie fra 2015, der har fulgt mere end 1,4 millioner børn født i Sverige mellem 1986 og 2008.
De støjende arbejdsmiljøer findes fx i industrien i fremstillingsvirksomheder med metal, støberi og træ, men også indenfor fx slagteri- og musikbranchen. Læs den svenske undersøgelse (på engelsk).

Læs mere

Læs rapporten "Health Effects Of Noise On Children And Perception Of The Risk Of Noise". 

Rapporten diskuterer definitioner af støj i forhold til børn, gennemgår kilder til støj i børns hverdag og effekter af støj på krop og psyke. Rapporten beskriver også børns oplevelse af støj og peger på mulige forsknings- og udviklingsområder.

Undervisningsmateriale til grundskolen

Høreforeningen har udviklet gratis undervisningsforløb om at passe på hørelsen.

 

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI