Støj på jobbet

Støj på jobbet

Høreskader ligger i top 3 blandt anmeldte erhversskader - så der er god grund til at beskytte sin hørelse.

Brug høreværn

Høreværn er påbudt på arbejdssteder, hvor støjen kommer over 85 decibel. Men du bør beskytte dig, allerede når du arbejder i 80 decibel. Du kan få en høreskade, hvis du i en årrække går i daglig støj på over 80 decibel.

Analyser støjen før du vælger høreværn

En god beskyttelse kræver, at du får analyseret støjen. Der fås mange forskellige typer høreværn. Fx findes der høreværn, der elektronisk lukker af for høje smæld.

Der findes høreværn, der sidder som propper i ørerne, og som bliver tilpasset individuelt, ved at brugeren får lavet et aftryk af øregangen. Der er også værn, som tager højde for, at brugeren bærer briller.

Støj på jobbet

Hvis medarbejderne er udsat for støj over 80 decibel, bærer virksomheden udgiften for høreværn. Med et godt høreværn kan støj på 85 decibel dæmpes til 60 decibel. Til sammenligning er støjniveauet på et kontor mellem 65 og 70 decibel.

Gå til lægen

Vent ikke med at gå til lægen, hvis du har mistanke om en arbejdsrelateret høreskade. Jo ældre du er, når du går til lægen, des sværere er det at få anerkendt hørenedsættelsen som en arbejdsskade. Det skyldes, at det kan være svært at skelne, hvad der er skade, og hvad der er aldersbetinget, idet de fleste mennesker med årene får en aldersbetinget hørenedsættelse. Derfor skal du ikke udskyde besøget hos lægen, da det vil gøre din sag dårligere.


Her tager hørelsen størst skade på jobbet

• Råstofudvinding: 37,1 procent
• El-, gas-, varme- og vandforsyning: 24,1 procent
• Fremstillingsvirksomhed: 18,5 procent
• Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri: 15,6 procent
• Bygge og anlægsvirksomhed: 15,1 procent
• Transportvirksomhed: 11,5 procent
• Pengeinstitutter og forsikringsbranchen: 10,5 procent

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har opgjort antallet af anmeldte høreskader for perioden 2009-15. Procenttallet dækker over, hvor mange af det samlede antal skader, der var skader på hørelsen i de forskellige brancher. Kilde: Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Forebyggelse virker

Det nytter at passe på ørerne siger Henrik Kolstad, der er professor ved arbejdsmedicinsk klinik på Aarhus Universitetshospital. Læs mere.

Se også artiklen om Klaus, der har fået sin høreskade anerkendt som arbejdsskade.

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI