Støj

Dæmp støjen i hjemmet

Når du færdes ude, er du underlagt reglerne for støjdæmpning generelt, men når du er i dit eget hjem, er der forhold, som du selv kan påvirke. Det handler i vid udstrækning om at skabe en god akustik.

Jo mere efterklang - altså rungen -, der er i et rum, jo sværere er det at forstå, hvad der bliver sagt. I mange hjem er efterklangstiden lang. Det skyldes, at byggestilen i dag i høj grad gør brug af hårde materialer, som blandt andet gips, mursten, klinker og lignende, og moderne boliger ofte har åbne arealer, loft til kip og højder. De mange hårde og bare overflader kaster lyden tilbage i rummet, og giver dermed den lange efterklangstid, som får rummet til at klinge som en kirke.               

Tjek efterklangen

Vil du teste om det runger i dit hjem, kan du fx klappe og lytte efter, om lyden ”bliver hængende” i rummet, eller om den dør ud med det samme. Dør den ud med det samme – lidt ligesom hvis man stikker hovedet under dynen, så kan man ikke forbedre akustikken. Men hvis det runger som i en kirke, er der mulighed for forbedring.

Grundregler

Der skal være en vis mængde bløde ting i et lokale for at undgå, at det runger.  For at opnå en god akustik kan du fx indrette med tæpper, gardiner eller bløde møbler. Hvis du ønsker at bruge decideret akustisk materiale, som fx støjdæmpende plader, bør du montere en mængde, der svarer til 20-30 % af rummets gulvareal. Hvis lokalet er opbygget af meget hårde materialer eller hvis der er højere end 3 meter til loftet, bør der monteres mindst 30 %.  

Som udgangspunkt er det underordnet, hvor i rummet man placerer de støjdæmpende materialer, det er mængden, der er afgørende for, om akustikken forbedres. Men vælger du at benytte støjdæmpende plader, vil det ofte være en god idé at placere dem i loftet, dels fordi øjet generes mindst muligt, og dels fordi pladerne ofte er lidt skrøbelige og kan gå i stykker, hvis noget rammer ind i dem. Vær opmærksom på, at der er kvalitetsforskel på lydabsorberende materiale. Det, der absorberer lyden bedst og dermed bidrager bedst til akustikken, er klassificeret som ”A-absorbenter”.
Hvis man har to identiske vægge, som er nøgne og lige overfor hinanden, vil lyden slå frem og tilbage mellem væggene. For at undgå ekko, er det en god idé at opsætte noget på væggene. Det kan for eksempel være et akustisk billede, en opslagstavle eller anden vægudsmykning. Et akustisk billede er lavet af materiale, der opsuger lyden bedre end et almindeligt billede. Men alt, der kan bryde de nøgne vægflader, hjælper.

Støjdæmpende plader

Du kan bedre akustikken ved brug af:

 • tæpper på gulvet
 • gardiner 
 • opsætning af støjdæmpende plader på loft/vægge
 • polstrede møbler
 • en reol med bøger

- kort sagt gennem indretning med bløde materialer, der opsuger en del af lyden.

Du kan dæmpe dine egne støjkilder:

 • sæt filt under stoleben
 • brug stof- eller papkasser til legetøj
 • læg en dug/voksdug på bordet
 • læg en serviet mellem kop og underkop, især når du har gæster
 • få repareret døre/vinduer, løse gulvbrædder og dørtrin, der knager
 • vælg støjsvage husholdningsmaskiner til køkkenet
 • vælg støjsvage apparater generelt (pc, printer, ventilation mv.) 
 • sørg for bløde underlag, så apparater ikke står og summer (fx vibrerende mobiltelefoner) - sluk når de ikke bruges
 • vis hensyn når der spilles musik
 • indret evt. et ’stillerum’, hvor man kan hvile ørerne

 

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI