Støj

EU-regler for høj musik

Høreskader: I to år har der været en ny standard for, hvor høj lyden må være i en musikafspiller, men forskerne er fortsat bekymrede for de unges ører. 

Den 11. februar 2013 var det slut med at sælge musik-afspillere og telefoner i EU, hvor  lyden er over 100 dB. En EU-sikkerhedsstandard sikrer nu, at de personlige musikafspillere giver advarsler ved 85 dB, og ikke kan skrues højere op end 100dB.

Hvis afspillerne kan komme op på 100dB, skal der hver 20. time komme en advarsel til brugeren om, at den høje lyd kan skade ørerne.

I 2008 målte afdelingen for akustik på Aalborg Universitet, at en del afspillere let kunne nå op på 120 dB, hvilket er tæt på smertegrænsen. Forskere ved universitetet har længe interesseret sig for musikafspillerne. For de ødelægger ørerne hos de unge mennesker, der er storforbrugere af musikafspillere. Og trods EU-regler i afspillerne, er forskerne fortsat bekymrende for de unges ører. 1,1 mia yngre mennesker er i farezonen for høreskader, siger WHO i dag.

 

Ansvar i syv ministerier

Sundhedsstyrelsen oplyser, at ansvaret for støjområdet er ikke entydigt placeret i et enkelt ministerium - men at der faktisk er hele syv ministerier inde over ansvaret for, at vores ører ikke bliver ødelagt.

Sundhedsstyrelsen er ikke kontrolinstans i forhold til musikafspillere. Det ligger et helt andet sted. Da det er en sikkerhedsstandard, har Dansk Standard arbejdet med problematikken. Og i denne sag er det Sikkerhedsstyrelsen, der er inde over kontrol med musikafspillerne.

Med til historien hører, at gamle produkter må sælges, så længe lager haves. Hvis producenterne laver ændringer, skal de følge den nye standard. Men så længe butikken har en gammel afspiller, må den sælges.

 

Lande deler viden

Der er ikke så god kontrol med elektronisk udstyr, som f.eks. med fødevarer. Man kontrollerer tit på opfordring. Men landene imellem deler den viden, der findes. I Tyskland har myndighederne fx flere kræfter til kontrol, og det får Danmark at vide.

Udskiftning af telefoner går rigtig hurtigt, fordi de unge vil have de nyeste.

Elektronisk udstyr skal CE-mærkes. Med CE-mærket garanterer fabrikanten for, at produktet er fremstillet i overensstemmelse med fælleseuropæiske krav til sikkerhed, sundhed og miljø. CE-mærkningen er indført af Europa-Kommissionen. Og den nye sikkerhedsstandard vil automatisk indgå i denne mærkning.

 

Følges reglerne?

Hvis Danmark skal lave sine egne tests, er DELTA et af de laboratorier, hvor man er gearet til at lave national kontrol af musikafspillere, der bl.a. kontrollerer kvaliteten af høreapparater.

Delta lavede i 2011 en undersøgelse, hvor man testede de store producenter.

- Her var der en del, som ikke levede op til standarden. Desuden er der utroligt mange producenter og produkter. Man kan ikke forvente, at alle lever op til reglerne, siger Chris Jørgensen fra Delta og tilføjer, at det er yderst vigtigt, at forbrugerne gøres opmærksom på EU-reglerne.

Ser man nye produkter, der ikke opfylder reglerne, skal det meldes til Sikkerhedsstyrelsen. Høreforeningen vil også gerne informeres, hvis man støder på musikafspillere, der ikke advarer om høj afspilning.

Skrevet af Irene Scharbau

 

 

Eksempler på lydniveauer

Hvisken - 30 dB

Normal samtale - 60 dB

Motorplæneklipper - 90 dB

Båndpudser - 93 dB

Traktor- 96 dB

Boremaskine - 98 dB

Bulldozer - 105 dB

Sprøjtepistol - 105 dB

Kædesav - 110 dB

Smertegrænse - 125 dB

Jetfly ved start - Take-Off - 140 dB

Skud med jagtgevær - 165 dB

 

Mads på 21 år er en typisk storforbruger af musik i ørerne. På hans Samsung-telefon popper der heldigvis små advarsler op, hvis lyden bliver for høj. ”For at reducere din risiko for høreskade bør du ikke lytte ved høj lydstyrke i længere perioder”, siger advarslen.

 

Lagt på 14. demceber 2016

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI